Idrætsbyggeri

Se flere billeder af byggeriet ved at trykke på hvid pil i siden af billedet herover

 

 

    2. juli åbner Viking Atletik ny idrætsbygning. Bygningen er en del af "Fitness For Alle", som er støttet af følgende fonde:

Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark, Bevica Fonden og Bevæg dig for livet – Fitness udgør tilsammen partnerskabet bag kampagnen.

 TrygFonden støtter kampagnens forskningsindsats, der gennemføres af Center for tilpasset idræt og bevægelse på Syddansk Universitet. BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige udvikling og gennemførelse af kampagnen.

       

Om kampagnen 

Om kampagnen Fitness for alle – et opgør med fysiske, mentale og sociale barrierer

Med målet om at vise, hvordan netop de foreningsbaserede fitnesscentre kan gentænkes og omdannes på nye og inkluderende måder, gik et partnerskab bestående af Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark, Bevica Fonden og Bevæg dig for livet – Fitness sammen i foråret 2017.

Parterne har samlet afsat op til 7 mio. kr. i anlægsstøtte til de tre projekter. Dertil kommer sparring, uddannelse og inspiration i et udviklingsforløb for de udvalgte projekter samt et forskningsprojekt, som skal måle på effekten af de nye tiltag.

 ’Fitness for alle’ er en kampagne, der skal skabe nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap.

 Gennem forsøgsprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling skal kampagnen skabe øget interesse for og ny viden om, hvordan man kan nedbryde både fysiske og sociale barrierer, så der skabes lige muligheder for fitness for alle. Målet er øget psykisk sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.

 Når kampagnens partnerskab har valgt at sætte fokus på netop dette emne, er det fordi, mange fitnesscentre er indrettet på en måde, som gør det svært at komme indenfor og få sved på panden, hvis man fx sidder i kørestol. Men kampagnen skal også gøre op med mentale og sociale barrierer: Mennesker med handicap ønsker ikke at blive udstillet eller sygeliggjort, og instruktører og andre brugere af fitnesscentret kan føles sig usikre på, om eller hvordan de skal hjælpe.

 Derfor skal ’Fitness for alle’ både være med til at udvikle nye og funktionelle fysiske løsninger, som gør det lettere at komme indenfor og bruge centrene træningsfaciliteter og klæder fitnessinstruktører på til at møde og motivere mennesker med handicap.

Finansiering af Byggeriet

Hele projektet beløber sig til 12,4 millioner kroner som omfatter forberedelse, nedrivning og ombygning af exciterende bygninger, arkitektomkostninger, opførelse af bygning, anlæg af parkeringspladser, anskaffelse af udstyr og maskiner, rejser, møder, uddannelse m.v., herunder også anlæggelse af udendørs træningsredskaber. Priserne er inklusiv moms, da Viking Atletik som non profit organisation ikke er momsregistreret/pligtig. 

Følgende har bidraget til finansieringen:

 • Kampagnen "Fitness For Alle" - ca. 3,2 mio. kroner
 • Realdania - hjælpepulje, corona - ca. 0,4 mio. kroner
 • Lån i kommunekredit - 1,4 mio. kroner. 
 • Garantisum ifm konkurs - ca. 0,8 mio. kroner
 • DGI/DIF,s foreningspulje - 250.000 kr
 • Sparekassen Bornholms Fond - 250.000 kr.
 • Bdr. Larsens legat - 300.000 kr
 • Wilhelm Philip Stiftung - 300.000 kr. kr.
 • Nybolig, Rønne og Nexø, låsesystem
 • Bornholms Brand, alarm og brandalarm. 
 • Eget indskud fra Viking Atletik (foruden lån) - ca. 5,4 mio. kroner. 

 

Hvad får vi ?

Vi bygger 460 m2 helt nyopført bygning på vores grund, Torneværksvej 20. Bygningen erstatter vores nuværende fitnessbygning, der ligger på Rønne Stadion. Se PDF udgave af grundplan her 

Bygningen skal indeholde:

 • Entre med adgangskontrol.
 • Gangareal og forbindelse til omklædningsrum
 • Omklædning til kvinder - med eget toilet
 • Omklædning til mænd - med eget toilet
 • Handikap toilet 
 • Teknikrum
 • Cafe med kaffemaskine og udgang til terrasse
 • Gymnastiksal på 110 m2 til øvelser på gulv og holdtræning. Masser af udstyr til bl.a. crossfit
 • Stor sal med cardio og styrketræningsmaskiner, ca. 150 m2.
 • Spinningsrum med spinningscykler til holdtræning eller selvtræning

Vi genbruger det cardio udstyr vi i dag bruger i den nuværende bygning.

Bl.a. har vi 4 løbebånd af mærket Cybex. Vi har 2 crosstrainere, romaskiner og cykler. Desuden købes der nye cykler som er handikapvenlige. 

Vi køber nyt vægttræningsmaskiner af mærket cybex. Vi opgraderer i forhold til i dag. Alle maskiner kan bruges til både personer med handikap og almindelige brugere. Der vil være maskiner til alle muskelgrupper, ligesom der vil komme frivægtredskaber, håndvægte mv. Der vil også komme et træktårn.

Der købes nye spinningscykler af bedste kvalitet.

Der vil være bolde, kettlebells, bodypump udstyr og så videre. 

Udendørs kommer der en masse træningsudstyr. 

Vi bygger ialt 460 m2. 

 

 

Hvordan bliver man medlem?

For at bruge vores faciliteter, skal man være medlem af Viking Atletik. Dertil skal man tilvælge en særlig brugerbetaling på 300 kr. pr. kalenderår, uanset hvor lang tid man er medlem i pågældende år. Dertil skal man have en chip, som bruges for at komme ind- og ud af bygningen. Denne betaler man 150 kr. for som et depositum. 

Kontingentet er 450 kr. hvis man betaler helårligt - og 125 kr. hvis man betaler pr. kvartal. Hertil skal altså lægges de 300 kr.

For 1650 kr. om året kan man tilmelde hele husstanden. 

Det bliver ikke muligt at købe dags-, uge-, eller månedskort. 

Der er kun adgang for medlemmer med gyldig adgangschip. Du låser dig selv ind. 

Overvejer du at blive bruger af bygningen, så læs her 

Man melder sig ind her

 

Forløb fra start til slut

2017

 • Foråret 2017, Viking Atletik får indbydelse via BRK om projektet "Fitness For Alle". På denne baggrund laver Viking Atletik en ansøgning om at blive en del af projektet. 
 • 29. maj - modtager Viking Atletik tilkendegivelse om at vores ansøgning er interessant og vi inviteres til møde i København hos BARK, rådgivning. 
 • 28. september - får vi meddelelse om, at vi er optaget som et ud af tre forsøgsprojekter. De to øvrige er i Gladsaxe og Gårslev ved Vejle. 
 • 9. oktober - der afholdes opstartsmøde i Tårnby.
 • 9. november - Det meddeles offentligt, at Viking Atletik er en del af projekt "Fitness For Alle". Kampagnen tildeler Viking Atletik 2,5 mio. kroner. 
 • 20. november - Viking Atletik skal vælge mellem arkitektfirmaer ud fra særlige liste, der skal give deres forslag til projekt og indgå som totalrådgiver. 
 • 19. december - Viking Atletik deltager i møde i Købehavn hvor Cubo "vinder" udvælgelsen og skal herefter fungere som totalrådgiver i vores projekt. Vi oplyser, at vi ønsker et byggeri til ca. 15.000 pr. m2, der accepteres af Cubo. Stramt, men det kan lade sig gøre. Nu er vi i gang. 

 

2018

 • Januar - Viking Atletik indleder samarbejde med Cubo arkitekterne fra Århus om vores projekt
 • 7. marts - afholdes første møde med Cubo arkitekterne. Mødet afholdes på Bornholm, hvor lokaliteten præsenteres. 
 • 17. - 24. marts - Viking Atletik deltager med 3 personer på studietur til Los Angeles for at se på fitnessløsninger og inspirations til projektet. Herunder handikapvenlige fitnesscentre. Inspiration herfra gør, at de oprindelige ideer til bygning revurderes og gøres større. 
 • Forår og sommer - der drøftes flere muligheder for hvor bygningen præcis skal ligge og hvilken størrelse og omfang den skal have. Der afholdes møde med Plan i BRK, hvor der gives forhåndsgodkendelse om projektet og endelig placering fastlægges. Denne plan holder sig inden for alle byggelinjer og forhold i relation til lokalplanen. Naboer orienteres. 
 • September/oktober - endelig plan for bygningen fastlægges med opdeling af rum, størrelse m.v. Vi sigter efter 500 m2. 
 • 12. oktober - godkendes byggeprogrammet af projektet "Fitness For Alle". 
 • November - der arbejdes på en mere detaljeret plan og prisfastsættelse. Dette trækker ud. Projektet og 1. spadestik udsættes 3 måneder med planlagt 1. spadestik den 1. maj 2019 ! 
 • Viking Atletik modtager tilsagn fra Sparekassen Bornholms Fond, Brd. Larsens Legat, Wilhelm Philip stiftung om støtte til indkøb af fitnessmaskiner og andet udstyr. Ligeledes bevilges vi penge fra DGI og DIF,s foreningspulje. Ialt 1,1 mio. kroner til udstyr og indretning. 

2019

 • 4. januar - Viking Atletik deltager i detaljeret planmøde, der skal afklare detaljerne omkring byggeriet og klargøre til udbud.
 • 8. februar - Bornholms Museum bliver involveret i projektet, da der tidligere har ligget en gravhøj på grunden. Senere undersøgelser viser dog, at der ikke ligger noget væsentligt, der hvor byggeriet skal finde sted. 
 • Medio februar - planerne strander til. Beregninger viser, at der ikke kan opføres til den ønskede pris. Det vil vil blive langt dyrere pr. m2.
 • Marts - projektet gennemgås og revideres i omfang for at finde besparelse, så enderne kan nå sammen. 
 • 12. april - møde i København med projektgruppen "Fitness For Alle" om reduktion og tilpasning af forventninger. Nyt byggeprogram er nødvendigt. 
 • April - Ny tidsplan modtaget med færdiggørelse ca. 1. april 2020. Planen er at byggeriet skal være i fagentreprise. 
 • Maj - nye beregninger viser igen, at priserne ikke hænger sammen, trods omfattende besparelser. Dette drøftes, tilpasses og det besluttes, at projektet skal forsøges udbudt i omvendt totalentreprise.
 • 12. august - sommerferien er slut, Viking Atletik rykker for status :-)
 • 5. september - Møde i Købehavn, Viking Atletik klar til at opgive projektet, hvis der ikke kommer skred i processen, der er gået helt i stå. 
 • 23. september - det besluttes at der endelig skal laves udbud. 
 • 18. oktober - opgaven sendes i udbud som en inviteret udbudsproces med en max pris på byggeriet. 
 • 27. november - udbuddet er slut, men ingen af de 4 indbudte kan matche max prisen. Derfor annulleres udbuddet. Vi har ikke pengene til det. 
 • 4. december - nyt udbud efter fondene bag projektet har givet en ekstra bevilling. Denne gang er udbuddet til laveste pris. 
 • 11. december - Futurea fra Hasle vinder udbuddet og der indledes forhandlinger. 

2020

 • 15. januar - byggekontrakt underskrives. Ny færdiggørelse af huset er sat til oktober 2020. Byggestart skal finde sted ca. 1. marts. 
 • 24. januar - der indgås aftale med Stenbergs tegnestue om byggetilsyn og rådgivning efter byggestart, som afløser for Cubo, som stempler ud, når byggekontrakt er underskrevet.
 • Marts - der sker to skelsættende ting. Byggeansøgning fremsendes endelig - og så rammes Danmark af........Corona !
 • 21. april - bygningen afsættes i terræn og indledende ting foretages. Nu sker der noget....  
 • 30. april - vores entreprenør går konkurs. Hvad nu?
 • .... tiden går....
 • 28. maj - nyt udbud udsendes til samme inviterede som tidligere, altså nu blandt 3 entreprenører.
 • 4. juni - PLE Entreprise vinder 3. udbud og der indledes forhandlinger. Prisen er nu ca. 1 mio. kroner dyrere, men denne difference dækkes ind af garantisum samt støtte fra fondene bag "Fitness For Alle".   
 • 13. juli - kontrakt underskrives. Byggestart 1. september med færdiggørelse 1. april. 
 • 13. juli - allerede indleverede byggeansøgning genaktiveres mhp færdiggørelse. 
 • 14. august - Første spadestik foretages.
 • 1. september - Godkendelse af Byggeansøgningen burde være kommet. 
 • medio september - Vi får gravetilladelse med henblik på udgravning til arkæologiske udgravninger. Der findes dog ikke noget og museet trækker sig ud. 
 • 27. oktober - byggeansøgningen ankommer og byggeriet påbegyndes. Ny dato for afslutning og ibrugtagning er udgangen af maj 2021. 
 • 22. december - så blev det næsten jul. Fundamentet er næsten klar. God ferie og god jul. 

2021

 • 15. januar - Fundamentet er klar, nu skal der støbes. Vi afventer frostfrit og tørt vejr.... 
 • 19. januar - nu støbes gulvfladen på fundamentet. 
 • 26. januar - Opsætning af spær påbegyndes. 
 • 28. januar - Stålspærene er sat op, klar til næste skridt. 
 • 5. februar - Tømmerrejsning og flaget er hejst 
 • 8. februar - Snestorm rammer Bornholm, byggeriet lukkes ned hele uge 6 grundet frost og sne. 
 • 23. februar - Ydervægge monteres. Yderbeklædning og isolering i et stykke. 4 m2 pr. kassette 
 • 8. marts - Ydervægge er monteret, der sættes stillads op, så taget kan blive lagt. Stillads er sikkerhed for folket på taget.
 • 9. marts - de første tagpaneler bliver lagt. 
 • 17. marts - det sidste tagpanel bliver lagt. 
 • 20. marts - der sættes forskalling op, brandgips og inddækning af taget. Dette vil tage et par uger.
 • 22. marts - Ledninger trækkes til el, lyd, alarm mv.
 • 29. marts - der sættes vinduer i bygningen.
 • 31. marts - god påskeferie
 • 8. april - jordbunkerne fordeles på grunden og der laves niveau fri adgang til bygningen.....
 • 13. april - den første indervæg i bygningen "sættes". 
 • 16. april - der graves op til nye forsynings/afledningsledninger til huset. Nye fjernvarmerør, vand, el og ny kloak. 
 • 4. maj - "Dækket" er færdigt og der påbegyndes opførelse af ventilationsanlæg. Indervægge til omklædningsrum beklædes. 
 • 10. maj - der startes op på gulvbelægningen i de enkelte rum. Første sal der får nyt gulv er den 110 m2 store holdtræningssal.
 • 18. maj - 4 uger til afleveringsdato. Stilladset er væk og der arbejdes på højtryk indvendigt. 10 - 12 håndværkere i gang samtidig.
 • 25. maj - nogle traditioner er så stærke, at de ikke skal brydes. Byggeriet er yderligere 14 dage forsinket
 • 1. juni - der monteres indervægge i glas. 
 • 7. juni - færdiggørelsen fortsætter indvendigt og der sættes bl.a. inderdøre i bygningen og lamper monteres. 
 • 14. juni - første lokale overdrages Viking Atletik. Det er holdsalen. De kommende 14 dage får vi lokale for lokale
 • 22. juni - det går stærkt nu. I dag kom der strøm på bygningen. Ventilationen kører også og vandet løber.
 • 22. juni - vi er i fuld gang med at indrette rummene, efterhånden som de frigives. 3 dage til aflevering af bygningen. 
 • 28. juni - alle rum er rengjorte og tirsdag er der byggeoverdragelse. Det bliver en stor dag. Derefter har PLE ganske få dage til at rette de sidste mangler. 
 • 3. juli - i dag besøgte den første bruger vores nye fitnessbygning. 

Officiel indvielsesdato bliver onsdag den 18. august kl. 12:30 for særligt indbudte. Senere på dagen bliver der "Åbent Hus". 

 

SE MANGE FLERE BILLEDER ØVERST PÅ SIDEN. TRYK PÅ HVID PIL I SIDEN AF BILLEDET

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm