Meld dig ind i Viking Atlektik

Her melder du dig ind i Viking Atletik

Læs venligst dette før du udfylder formularen nederst på siden:

Du kan vælge mellem :

  • individuelt medlemskab, eller
  • medlemskab for hele husstanden (her skal vi bruge navne, fødselsdata, telefonnumre og mailadresser på hele husstanden). 

Begge medlemskabstyper giver adgang til alle vores tilbud. 

Du er medlem indtil du skriftligt melder dig ud igen. Rettidig udmeldelse er den 10. i måneden forud for et kvartals start (altid 10. december ved årsmedlemsskaber). 

Har du tidligere været medlem? Forlod du os med en kontingentrestance (ved for sen udmeldelse) -, så kan du først blive medlem igen, når denne restance er betalt. Du får direkte besked.

Spar lidt på kontingentet.... Vær opmærksom på, at det billigste kontingent er at vælge Årskontingent på 475 kr. om året. Du betaler altid kun fra indmeldelsesdagen og resten af kalenderåret. Årskontingent er 125 kr. billigere end kvartalskontingent. 

 

      KVARTALSVIS-
KONTINGENT
eller ÅRLIGT
KONTINGENT
 
  Medlem - uanset alder   * 150 kr. *
ej Fitness
  475 kr.  
  Passivt medlem og støttemedlem       150 kr.   
  Stavgang (passivt medlemskab)       150 kr.   
  Hele familien som medlem*        1450 kr.  
  Familie & fitness kontingent*
inklusiv fitnessbetaling....
       1750 kr.  
 

Særligt Fitness brugerbetaling

Indmeldelsesgebyr (engangsbeløb)
der opkræves ved indmeldelse

 

Pr. kalenderår

Engangsbeløb

 

+325 kr.

+150 kr.
+300 kr. for hele husstanden 

 

Fitness er KUN på årskontingent . 

Ovenstående opkræves forholdsmæssigt pr. indmeldelsesdag.  Altså betaling fra den dag du melder dig ind og resten af kvartalet eller året. Dog er prisen for fitness pr. påbegyndt kalenderår, uanset hvor lang tid du er medlem. Er du under 18 år skal du have talt med dine forældre eller værge om indmeldelsen. 

 

Passivt medlem (og stavgang): Denne form for medlemskab er støttemedlem. Du betaler altid for et helt år, uanset hvornår du melder dig ind. Man kan derfor ikke deltage i den daglige træning eller andre aktiviteter. Man kan dog tage idrætsmærke og deltage i træning hertil samt deltage i stavgang og stavgangsarrangementer.
• 
Familiemedlemsskab: Gælder for hele husstanden. Kontingentet skal betales i januar og gælder et helt år. (Betales forholdsmæssigt resten af året alt efter indmeldelsesdato)

Familie & Fitness. Gælder for hele husstanden og er inklusiv fitness. Kontingentet skal betales i januar og gælder et helt år. (Betales forholdsmæssigt resten af året alt efter indmeldelsesdato)
• 
Adgang til Fitness betales altid 325 kr. pr. kalenderår, uanset hvor lang tid på året du er med. Det første år du er medlem, betaler du desuden 150 kr. der dækker nødvendig chip til fitnessbygningen. Denne betaling er en engangsbetaling. Chipgebyr ved Husstandsmedlem skab er 300 kr (uanset antallet af chip). 

Man skal være fyldt 15 år for at komme alene i fitness. Indtil du fylder 15 år, skal du træne med en forældre eller en dem udpeget ansvarlig person.  

Udmeldelse: Du er medlem indtil du skriftligt melder dig ud igen. Send en mail til medlem@viking-atletik.dk - eller et brev til Viking Atletik, Torneværksvej 20, 3700 Rønne. Rettidig udmeldelse er den 10 i måneden forud for et kvartals/års- begyndelse. Derefter er du forpligtiget til at betale for et tilsendt opkrævningskort (som minimum 150 kr. gældende for et kvartal). 

Regler for depositum for chip - Læs om særlige regler for betaling af depositum ved udlevering af chip her.  

Informationer om klubben. Søg efter "Viking Atletiks medlemmer" på FACEBOOK. Og like siden. Her får du løbende vigtige informationer om klubben og vores tilbud. 

 

Din indmeldelse kan ikke gå ud over det førstkommende månedsskifte.
Her vælger du medlemsskabstype. Selve kontingentet er forholdsmæssigt fra indmeldelsesdagen. Ved hustandsmedlemsskaber SKAL der sendes en mail til medlem@viking-atletik.dk med oplysninger om hele husstandens navne, fødselsdato, telefonnumre og mailadresser.

Del denne side

Følg Etape Bornholm