Frivillig i Viking Atletik ?

Vil du være FRIVILLIG i Viking Atletik ?

F.eks. udvalgsmedlem, hjælper til events, rengøring eller hvad du har lyst til

Vi har altid plads til en til, der vil arbejde for fællesskabet i vores forening.

På denne side kan du læse, hvilke opgaver vores mange frivillige løser. Har du lyst til at give en hånd med som frivillig, er du altid velkommen. Du kan byde ind på præcis den opgave, som du ønsker. 

Skemaet herunder: - til venstre kan du læse hvilke opgaver vi har i udvalgene - og til højre hvor vi står og mangler hjælp til frivilligt arbejde. Du kan kontakte udvalgene, der har opgaverne - eller du kan kontakte Claus Clausen - for nærmere oplysning. 

Hvad betyder det at være frivillig i Viking Atletik? Læs mere her 

Arbejdsområde i Viking Atletik

Aktuelle ledige funktioner

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Viking Atletik består af 11 personer, der vælges på Generalforsamlingen.

Formand, kasserer, sekretær

8 bestyrelsesmedlemmer hvor af en konstitueres som næstformand. 5 personer udgår forretningsudvalget, der har den ”daglige” ledelse af klubben.

 

Der er nu to ledige pladser som skal besættes på generalforsamlingen til februar. Det er suppleanter. 

 

SE VORES UDVALG HERUNDER: 

 

 

Atletikudvalget

Udvalget består af minimum 5 personer, der leder atletik- og eliteidrætten i Viking Atletik.

Opgaverne er planlægning af den daglige træning for børn og unge, fællesrejser, afslutningsarrangementer  og alt der har med atletik for primært børn og ungdom at gøre. Udvalget ønsker at supplere sig med flere medlemmer.

Inden for atletikudvalget er der:

·         Børne og ungdomstrænere i atletik og i løb

·         Ungdoms og elitetræning i løb  

·         Rejseledere til stævner på Sjælland

 

Udvalget har ligeledes Stævneudvalget underlagt sig. Stævneudvalget tager sig af at arrangere stævneaktiviteter på Rønne Stadion. Her mangler vi folk der vil hjælpe med denne opgave, bl.a. omskoles til vores elektroniske tidtagning (mål foto).

Har du lyst til at hjælpe atletikudvalget, så kontakt endelig Karina Juul Jensen for en nærmere snak. Det er ganske uforpligtende. Det sker på iu@viking-atletik.dk 

Vi søger: 

Udvalgsmedlem

 

Atletiktrænere for børn og ungdom

 

Rejseledere

 

Tidtagning og generel stævneaktivitet

Motionsudvalget

Udvalget består af minimum 6 personer, der leder al løbe-, walk- og stavgangstræning i Viking Atletik.

 

Opgaverne er planlægning af den daglige træning – bl.a. begyndertræning, Appelsinløbene, fællesrejser, idrætsmærketræning, afslutningsarrangementer og alt der har med løb og walk at gøre.

 

Udvalget ønsker at supplere sig flere medlemmer.

 

Inden for motionsudvalget er der:

·         Motionsløbetrænere,

·         Hjælpetrænere (guider)

·         Stavgangstrænere/hjælpere

·         Walktrænere/hjælpere

·         Idrætsmærket

·         Appelsinløbene

·         Træneruddannelser

·         Sociale arrangementer med fagligt indhold

·         Fællesrejser til E-løbet m.v.

·          

Udvalget mangler p.t. motionsløbetrænere og udvalgsmedlemmer. Vi mangler trænere til både etablerede hold, genstartshold og begynderhold. Samt alle andre måder at træne på, hvis du har ideen….

 

Har du lyst til at hjælpe motionsudvalget, så kontakt endelig Stephanie Norlin for en nærmere snak. Det er ganske uforpligtende. Det sker på motionsudvalg@viking-atletik.dk 

Vi søger:

 

Udvalgsmedlemmer

 

Motionsløbstrænere – jo flere trænere vi har, des flere hold kan vi have. 

Begyndertrænere

 

Walkinstruktører

 

Stå for opvarmningen (afløser) tirsdag og lørdag. 

 

Fitnessudvalget

Udvalget består af minimum 7 medlemmer, der planlægger og gennemfører al organiseret holdtræning i fitnesstilbuddet. Ligeledes har udvalget ansvaret for en sikker gennemførelse af den daglige individuelle træning i fitnesslokalet – i samarbejde med det ansatte personale.

Indenfor Fitnessuvalget er der:

·         Instruktører i alle de holdtræningstilbud vi har -eller kunne tænke os at have

·         Instruktører til individuel programlægning for medlemmerne.

·         Opsyn og kontrol med adgangs- og ordensregler opretholdes.

 

Udvalget mangler instruktører. Jo flere hold vi har des bedre og derfor efterspørges der hele tiden instruktører, afløsere og hjælpere. Vi har de hold, vi har instruktører til…..  Der mangler også opsyns- og tilsynsfolk i forbindelse med kontrol.

 

Har du lyst til at hjælpe fitnessudvalget, så kontakt endelig Annika Espersen for en nærmere snak. Det er ganske uforpligtende. Det sker på fitness@viking-atletik.dk 

Vi søger: 

  

Instruktører og hjælpere til holdtræning

 

Der mangler afløsere til holdtræning – så et hold ikke aflyses, når instruktøren er forhindret.

 

Der mangler opsynsfolk der løbende vil kontrollere indgangsparti og orden (kræver særlig uddannelse)

 

Etapeudvalget

Udvalget består af minimum 7 personer, der planlægger og leder Etape Bornholm. I udvalget indgår fastansatte i Viking Atletik. Det er hele gennemførelsen af Etape Bornholm, med alle de facetter, som det indebærer, som er udvalgets område.

Etape Bornholm afvikles med over 200 hjælpere og der er rigtigt mange funktioner.

Der er følgende faste funktioner i udvalget
Formand (klubbens Event Manager)
Ansvarlig for start/mål/materiel/Transport m.v. (ansat)
Ansvarlig for økonomi
Ansvarlig for sekretariatet
Ansvarlig for Ruterne og alt det indebærer.
Ansvarlig for tilmelding/udlevering
Løbets speaker

Følgende Lederfunktioner indgår på løbsdagen og har man lyst til at sidde i etapeudvalget, så kan man sagtens få plads der – alternativt være på selve afviklingsdagene i uge 30:
Instruktion til vejvisere og kontrol af de står rigtigt
Ansvarlig for frugt og væske udleveringen
Ansvarlig for afspærringer og parkeringsanvisning (tilsyn)
Ansvarlig for sluserne i målområdet (fordele opgaver og tilsyn)
Ansvarlig for udsætning af kilometermærker
Ansvarlig for ruteafmærkning i samarbejde med Rutechefen
Ansvarlig for P-anvisning
Ansvarlig for Afspærringen
Ansvarlig for afvikling af starten alle 5 dage

På afviklingsdagene mangler vi alle former for hjælpere. Hold øje med hjemmesiden og facebooksiden, når vi begynder at annoncere efter hjælp.

 

Har du lyst til at hjælpe udvalget, så kontakt endelig Claus Clausen på cc@viking-atletik.dk - eller lad os mødes og tage en snak om det. 

Vi søger: 

Udvalgsmedlem

 

Ansvarlig for afvikling af starten alle 5 dage

 

Vi skal bruge 150 hjælpere om dagen til Etape Bornholm. Hold øje med hjemmesiden og byd ind med hjælp

O-løbsudvalget

Udvalget består af minimum 5 personer, der planlægger og gennemfører alle orienteringsløb events på Bornholm. Desuden en ugentlig træningsdag med tekniktræning. Udvalget har ligeledes ansvaret for korttegning af nye kort. De enkelte træningsevents fordeles mellem dem der løber o-løb, men er der nogen der har lyst, så ville det være skønt med flere faste banelæggere. Udvalget har også ansvaret for klubbens o-løbsmateriel, der hører til på Louisenhøj.

Udvalget står for fællesrejser og sociale aktiviteter inden for o-løb.

Höst-Open udvalget hører under O-løbsudvalget – men dog med egen organisation. Gennemførelse af Höst Open sker i samarbejde med O-udvalget og klubbens faste personale.

Inden for O-udvalget er der:

-          Banelæggere

-          Korttegnere

-          Materielansvarlige

-          Træningsansvarlige til tekniktræning

 

Har du lyst til at hjælpe O-udvalget, så kontakt os endelig. Du kan skrive til Flemming Munch Hansen på osport@viking-atletik.dk  

Vi søger: 

Udvalget mangler korttegnere – en tidskrævende opgave

 

Udvalget mangler en til to personer der vil stå for ugentlig tekniktræning rettet mod især børn og unge

Cykel- og Triudvalget

Udvalget består af minimum 5 personer, der planlægger og gennemfører triatlon træning i Viking Atletik.

Udvalgets opgaver er bl.a. planlægning af klubbens cykeltræning og de tider vi har i svømmehallen eller open warter træning om sommeren.

Ligeledes i planlægningen af træning på tværs af de tre discipliner svømning, cykling og løb.

Udvalget står desuden for planlægning af fællesrejer og sociale aktiviteter inden for triatlon

Udvalget arrangerer og gennemfører desuden lokale små du- og triatlonstævner

Udvalget hjælper til med afviklingen af Bisselineløbet og Bornholm Rundt på Cykel

Har du lyst til at give en hånd med, så kontakt endelig formand Claus Clausen for nærmere info. Kan kontaktes på cc@viking-atletik.dk 

Vi søger:

Udvalget mangler triatlontrænere

 

Udvalget mangler udvalgsmedlemmer og en udvalgsformand der vil udvikle triatlonsporten.

 

Udvalget mangler ruteansvarlige til onsdagstræningen

Det sociale udvalg - festudvalget

Udvalget består af minimum 3 personer, der planlægger og gennemfører sociale aktiviteter i klubben, som kan være grillaftener, medlemsfester, koncerter, andre sociale aktiviteter.

Det er op til udvalget at finde op hvilke sociale tiltag der skal gennemføres. Alle opgaver laves i tæt samarbejde med det faste personale og understøttes af klubbens øvrige udvalg i afviklingsfasen.

Udvalget er nyoprettet og har endnu kun et medlem

Kontakt Jeanette Rosendahl for en uforpligtende samtale - det er jeanette.rosendahl@gmail.com

Vi Søger:

 


Events

Klubbens store events ledes af klubbens Event Manager og klubbens øvrige administration i samarbejde med alle klubbens frivillige hjælpere

Løbene er meget forskellige og kræver meget forskelligt antal frivillige hjælpere. Har du lyst til en funktion, så sig endelig til, så kommer du med på opgaven inden for alle funktioner lige fra tilmelding, til afmærkning, til vejvisning, i målområdet og så videre.

Der efterlyses følgende personer, der fast vil påtage sig en opgave til nedenstående løb (varier dog også).

Hjælpe fast til i tilmeldingen og udlevering af startnumre.
Afmærke ruterne ved flag, strimler, skilte eller pile (ca. 2 timer x 2 pr. event).
Opsætning af afspærringer og væskedepot ude på ruten (bil stilles til rådighed).
Afløser og fast hjælper til tidtagningsansvarlige

 

BM Lang Cross
Cross Island ½ maraton
Skole Ol
Viking Island Marathon
Fredensborgløbet
Firmastafetten
Softiceløbet
Bisselineløbet
Bornholm Rundt på Cykel
Chokoladeløbet
Almindingsløbet
Halloweenløbet

 

Er du interesseret, så kontakt Claus Clausen for en uforpligtende samtale. det er cc@viking-atletik.dk 

Vi søger: 

Events er storforbrugere af hjælpere. Dette annonceres der efter løbende. Ønsker du at indgå som fast hjælper. Så sig endelig til.

 

Tilmeldingsvognen og udlevering af startnumre

Frivillig på Louisenhøj

På Louisenhøj finde en lang række funktioner, som vedrører dagligdagen. Det er både administrative  og praktiske funktioner hvor hver enkelt bidrager med det der lyst til. Vi har mødetid dagligt mellem kl. 8 og 12 og muligheden er at byde en med det, som byder sig.

Der funktioner inden for

Rengøring – både hovedhuset og fitnessbygningen

Pakkeopgaver (lejlighedsvise opgaver forud for events).

Vedligeholdelse af grønne områder

Lettere håndværksopgaver

Vedligeholdelse af materiel

Vedligeholdelse af området ved Villa Nova

By-kørsel og administration

Postopgaver

Alle opgaver løses på hverdage mellem kl. 8 og 12, hvor alle der har lyst til at give en hånd med, kan møde ind. Det kræver ikke at man kommer hver dag, men i faste terminer, om det så er en gang om ugen nogle timer, eller hver dag.

Kontakt Claus Clausen for en uforpligtende samtale - det er cc@viking-atletik.dk 

Vi søger:

 

 

Vi har løbende pakkeopgaver til f.eks. etapen, ladywalk, o-løb og så videre. Har du lyst til at indgå i dette team, så giv besked.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm