Udvalgsmedlemmer

I Viking Atletik har vi en række stående udvalg. 

Hvert udvalg arbejder med sit eget område, hvor alt omkring planlægning og gennemførelse af udvalgets aktiviteter finder sted.

Et udvalg har en udvalgsformand. Som regel den person der også er udpeget som bestyrelsens repræsentant i udvalget. Derudover er der en række udvalgsmedlemmer. Der er ikke noget bestemt antal medlemmer der skal være, men jo flere der er, des bedre bliver arbejdet fordelt. Vi løfter i flok.

Har du lyst til at indtræde i et af udvalgene, skal du være velkommen. Der holdes mellem 4 og 8 møder om året. Det er her der planlægges alt omkring træning, fællesrejser og så videre. 

Udvalgene er altafgørende for, hvilke idrætslige tilbud vores medlemmer har. 

I Viking Atletik har vi følgende udvalg:

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm