Funktionsbeskrivelse Event Manager

Funktionsbeskrivelse Eventmanager Viking Atletik

Stillingen er opdelt i fire dele.

 1. Eventmanager opgaver
 2. Ledelsesmæssige opgaver i forhold til klubbens drift (administration, materiel samt bygningsvedligeholdelse).
 3. Opgaver der ikke indgår i stillingen men som løses som frivillig på de vilkår der her er.
 4. Beskrivelse af grænseflader mellem hvilke opgaver der udføres af Eventmanager og Formanden for Viking Atletik (FU og bestyrelse).

 

 1. Eventmanager opgaver (50 procent)

 

 • Formand for Etape Bornholm udvalget, med ansvaret for planlægningen og udførelsen af Etape Bornholm.
 • Ansvarlig for planlægningen og udførelsen af klubbens motionsevent (i forhold til klubbens årlige aktivitets- og målsætning, som godkendes af Generalforsamlingen).
 • Ansvarlig for klubbens hvervemæssige tiltag som Begyndertræningen og øvrige træningsmæssige aktiviteter i samarbejde med udvalgene (pr og synlighed). Herunder deltage i udvalgsmøder.
 • Ansvarlig for og planlægning af klubbens deltagelse i udenøs aktiviteter i samarbejde med udvalgene (f.eks. marathonrejser, E-løbet, VM ½ maraton m.v.)
 • Ansvarlig for events, træningssamlinger m.v. for klubbens medlemmer til styrkelse af faglig- og sociale kompetencer i samarbejde med udvalgene.
 • Ansvarlig for pressetjeneste i forhold til klubbens idrætslige aktiviteter.

I opgaverne indgår ansvaret for eventsponsorer, messedeltagelse, PR virksomhed i øvrigt - herunder Web, deltageradministration, ansøgninger, hjælpere

 1. Ledelsesmæssige opgaver i forhold til klubbens drift (50 procent).

 

 • Ansvarlig for klubbens daglige administrative ledelse med direkte reference til forretningsudvalget/bestyrelse.
 • Ansvarlig for og ledelse af koordinering af klubbens frivillige for så vidt angår anskaffelse og vedligeholdelse af bygninger og arealer, materielbeholdning, rengøring, bestilling af eksterne leverandører, håndværkere m.v.
 • Personaleledelse af lønnet personale i Viking Atletik
 • Ansvarlig for byggeprojekter og lign. vedtaget af bestyrelsen.
 • Ansvarlig for klubbens medlemsadministration i samarbejde med kassereren. Herunder adgangskort og nøgleadministration
 • Ansvarlig for bogføringsopgaver i samarbejde med kassereren
 • Ansvarlig for klubbens post og øvrig korrespondance.
 • Ansvarlig for bestilling af billetter m.v. i forbindelse med rejser.
 • Ansvarlig for udlejningen af klubbens materielbeholdning
 • Ansvarlig for kontakten til lejere af klubbens faciliteter, herunder indgåelse af nye lejeaftaler.
 • Ansvarlig for booking og tilmelding til interne tilbud, møder m.v
 • Ansvarlig for webshop og salg
 • Ansvarlig for webportaler tilhørende Viking Atletik
 • Ansvarlig for dagligt opsyn og tilsyn med klubbens faciliteter, ikke mindst fitnesslokalerne.
 • Ansvarlig for klubbens sponsorer (der ikke er eventsponsorer)
 • Ansvarlig for klubbens fondansøgninger
 • Ansvarlig for klubbens kontakt til samarbejdspartnere for så vidt angår idrætslige aktiviteter, sponsorsamarbejde i relation til idrætslige aktiviteter.
 • Ansvarlig for ansøgninger til træningsfaciliteter som klubben benytter sig af (p.t. Conventus) samt deltagelse i fordelingsmøder

 

 1. Opgaver der ikke tæller med i stillingen, men løses som frivillig.
 • Træneropgaver
 • Rejseleder eller deltagelse i stævner m.v. uden for øen.
 • Deltagelse i klubture
 • Deltagelse i sociale arrangementer (hvis deltagelse er frivillig)
 • Deltagelse motionsløb m.v. som deltager

 

 1. Opgaver som varetages af Formanden (grænseflader)
 • Ledelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlingen
 • Hvervning af nye ledere og bestyrelsesmedlemmer
 • Pressetjeneste i forhold til klubbens policy, personspørgsmål, vedtægter, klubbens drift (stillingen varetager udelukkende pressetjeneste i forhold til events og hververmæssige tiltag).
 • Varetagelse af klubbens kontakt til idrætslige organisationer som klubben er medlem af.
 • Alle spørgsmål omkring den i vedtægternes §14 beskrevne tegningsret
 • Alle personspørgsmål, der ikke vedrører deltagelse i klubbens events.
 • Ansættelser 

Vedtaget af bestyrelsen april 2014

Del denne side

Følg Etape Bornholm