Opgavefordeling og prioritering events

Klubbens ansvarsfordeling af events, der afvikles i 2024 og fremefter. 

 

Kategorier for events        
  1. prioritet 2 prioritet  3. prioritet 4. prioritet
         
Appelsinløb       x
BM Cross/BAU      x  
Cross Island    x    
BM baneløb       x
Andre baneevents       x
Skole Ol og lign.       x
Fredensborgløbet     x  
Mini Maraton (nyt)     x (x)
Firmastafetten   x    
Softiceløbet   x    
Etape Bornholm x      
Bornholm Rundt  x      
Chokoladeløbet     x  
Almindingsløbet   x    
Halloweenløbet   x    
O-løb almindelig       x
O-løb HO (x)     x
O-løb BM     (x) x
O-løb Wild east m.v.   (x)   x
Duatlon og triatlons       x
Andre træningsevents       x
Løb ud - kør hjem m.v.     x  
         
1. prioritet        
Løbene har stor betydning for klubbens økonomi.  
Løbene markedsføres uden for Bornholm    
Messedeltagelse og andre rejser kan foretages  
Der er fuld fokus på service, bl.a. medaljer, præmier  mv.
Løbene kan betyde udgifter til målrettet materiel m.v.  
Eventet ledes af administrationen og har selvstændigt regnskab
Der er et højt antal hjælpere      
         
         
2. prioritet        
løbene har nogen betydning for klubbens økonomi   
Løbene markedsføres massivt på Bornholm (sporadisk udenfor)
Det er vigtigt med god service og lodtrækningspræmier  
Administrationen leder eventet og medvirker til gennemførelsen
Der er mange hjælpere       
         
3. prioritet        
Løbene har kun meget lidt betydning for klubbens økonomi
Løbene markedsføres internt       
Der er nødvendig service omkring løbene, men ingen eller meget få præmier
Administrationen kan medvirke til afviklingen  
Der er et lavt antal hjælpere og kun nødvendige positioner bemandes. 
         
4. prioritet        
Løbene har ingen direkte betydning for klubbens økonomi.
Løbene markedsføres internt i udvalg og klubbens medier
Service ad hoc og som skønnes nødvendigt. Ingen præmier
Det er udvalgene der står for eventet, men kan hente støtte i administrationen 
Der er kun få hjælpere og kun nødvendig bemanding.   

Del denne side

Følg Etape Bornholm