Udvalg i Viking Atletik

Organisation og Udvalg i Viking Atletik

Under bestyrelsen er et forretningsudvalg sammensat af Viking Atletiks formand, næstformand, sekretær og kasserer. Udvalget varetager klubbens daglige drift og ledelse.

 

Forretningsudvalget

Claus Clausen, formand - formand@viking-atletik.dk - 2371 3535

Esther Løsholt, næstformand

Keld Madsen, kasserer

Peter Hauge Madsen, sekretær

Annika Espersen

 

Stående udvalg

  • Atletikudvalg, herunder stævneudvalg
  • Motionsudvalg
  • Etape Bornholmsudvalg
  • Arrangementsudvalg (p.t. ikke oprettet)
  • Triatlon og cykeludvalg
  • Fitnessudvalg
  • Orienteringsløbsudvalg
  • Socialeudvalg, fester m.v. 

 Stavgangsudvalg indgår under Motionsudvalget.
 Svømning indgår under Tri- og Cykeludvalget
 Crossfit, Spinning, yoga, træning på Louisenhøj m.v. indgår under Fitnessudvalget
 Stævneudvalget indgår under atletikudvalget

 

Atletikudvalget

Formand: Karina Jensen - idratsudvalg@viking-atletik.dk

Jan Jensen

Peter Harbo Jacobsen

Bo Sonne

 

 

Stævneudvalget

Hører pt. under Atletikudvalget

 

Motionsudvalg

Formand, Stephanie Norlin motionsudvalg@viking-atletik.dk 

Heidi Bidstrup

Kirsi Pakkanen

Jan Jensen

Gitte Gøtterup

Rie Dellgren

Kirsi Inkeri Hjorth Ipsen

 

Etape Bornholmudvalget

Formand, Claus Clausen, cc@viking-atletik.dk - 23 71 35 35

Torben Bille

Jesper Kraul Jensen

Britta Knudsen

Preben Holm

Helga Knudsen

Kjeld Pedersen

 

Triatlonudvalg og Cykeludvalg

Formand Henrik Havn -  cykel@viking-atletik.dk

Tim Lambrecht

Maiken Jørgensen

Michael Ovesen (udpeget af bestyrelsen)

Michael Pihl

Peter Klitten

Finn Rasmussen

 

 

Fitnessudvalg

Formand Annika Espersen - fitness@viking-atletik.dk

Miriam Asvarisch

Preben Holm

Anders Sørensen

Mette Mikkelsen

John Dybdahl (udpeget af bestyrelsen)

Leif Madsen

Carita Widen

 

Orienteringsløbsudvalg

osport@viking-atletik.dk

Formand, Flemming Munch Hansen

Brian Christiansen

Lars Wichmann

Claus Svendsen

Troels Thøgersen

 

Det Sociale udvalg, Fester mv. 

Formand Jeanette Rosendahl, jeanette.rosendahl@gmai.com

Inge Erikson

Marianne Lambrecht

Lone Kofoed Jensen

Kenn Pedersen (udpeget af bestyrelsen).

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm