Udmeldelse

Ønsker du at forlade Viking Atletik ?
 
Det sker på samme måde som da du meldte dig ind. Du skriver til Viking Atletik.
Udmeldelse skal ske senest den 10. i måneden forud for et kvartals begyndelse. Derefter udsendes der nemlig nye opkrævninger som er forbundet med en række udgifter og licenser. Derfor binder en opkrævning. 
Så sidste frist for udmeldelse er på følgende datoer: 10. marts, 10. juni, 10. september og 10. december. Ellers kan udmeldelse først ske fra efterfølgende kvartal.
Årsmedlemsskaber betales en gang om året, derfor er udmeldelsesfristen her altid den 10. december. Vi tilbagebetaler aldrig indbetalt kontingent ifm udmeldelser, der ikke sker rettidigt.
Du kan melde dig ud enten på medlem@viking-atletik.dk - Eller brev til vores postadresse, Torneværksvej 20, 3700 Rønne
 
Er du tilmeldt Fitnesslokalet skal du aflevere dit adgangskort. Har du fået chip og betalt depositum, får du kun depositummet igen, hvis du melder dig ud rettidigt og afleverer chippen inden 1 uge efter udmeldelsesdato. Ellers går depositummet tabt. 
 
Det er vigtigt, at du ikke blot undlader at betale indbetalingskortet. Gør du det påfører du klubben en del ekstra arbejde og flere udgifter. Så giv lyd fra dig.
 
Vi melder dig naturligvis ud, hvis du kommer for sent. Du er dog forpligtet til at betale for det kommende kvartal. Det er 125 kr. 
Forlader du klubben med en gæld, skal evt. gammel gæld betales før medlemskab igen kan opnås af en DIF/DGI forening. Vores erfaring er, at ca. halvdelen af dem der forlader os (slettes grundet restance) melder sig ind igen senere - og her skal gælden betales, før man igen kan blive medlem - det tager så lidt ekstra tid at komme i gang. Så få det heller ud af verdenen med det samme.  
Vil du tale om dit medlemskab, evt. henstand eller lignende, så kontakt undertegnede på telefon 23 71 35 35 eller cc@viking-atletik.dk . Så finder vi en løsning. 
 
Claus Clausen

Del denne side

Følg Etape Bornholm