Værdisæt for Viking Atletik

Værdisæt for Viking Atletik

 

I Viking Atletik mener vi:

     -  at alle medlemmer – uanset hvem de er – skal have samme muligheder og rettigheder til at være med til at bestemme udviklingen i klubben.

    - at  vi skal være et motiverende fællesskab, hvor alle bliver værdsat som dem de er og hvor det enkelte medlem har mulighed for at nyde og yde.

Vores værdisæt er:

 • Mangfoldige tilbud
 • Plads til både bredde og elite
 • Mulighed for at udfolde sig fysisk med udgangspunkt i egne ressourcer og egne ønsker
 • Tilgængelighed, både fysisk (bygninger og anlæg) og økonomisk (lavt medlemskontingent)
 • En god stemning
 • Fællesskab
 • Sund fornuft
 • En god og stærk relation, som giver tryghed
 • Nærvær
 • Respekt for den enkelte og for forskelligheder
 • Demokratisk opbygget organisation

I klubben sætter vi via det frivillige arbejde medlemmernes personlige ressourcer i spil, til gavn for fællesskabet, og for et aktivt og personligt udviklende fritidsliv under trygge forhold.

Vi anerkender, at for at leve op til vores værdier, kræves der et bredt samarbejde mellem mange forskellige aktører fx kommunen, offentlige og private virksomheder, fonde, sponsorer m.m.  

Vi arbejder for, at Viking Atletiks ansatte, instruktører, frivillige m.v. skal have de bedste muligheder for at opnå en relevant faglig baggrund at arbejde ud fra (via kurser, sparring m.v.).

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm