Medlemslokale

Lån og  udleje af lokaler

Små mødelokaler (pris aftales ved privat brug)

På Louisenhøj har vi et mødelokale, som vi gratis stiller til rådighed for idrætsforeninger, hvis I mangler et sted, hvor I kan holde møde. Der kan sidde 12-14 personer i. 

 

Aktivitetssal med køkken (mod betaling af leje) - Staldbygningen

Vi har en bygning der kan anvendes til flere former for aktiviteter:

 • Idræt i begrænset omfang
 • Møder
 • Kurser m.v. Sociale arrangementer
 • Fester

Mødelokalet er ca. 65 m2 og der kan sidde ca. 50 personer i lokalerne. Primært lejes lokalerne ud til:

- Møder på mandage- og tirsdage

- Idræt onsdage og torsdage

- Fest m.v. fredage - lørdage.

Al henvendelse omkring leje/lån af bygninger skal ske til Claus Clausen på cc@viking-atletik.dk

 

Priser m.v. fremgår af nedenstående - DU SKAL VÆRE MEDLEM:

Regler for brug af aktivitetssal (private fester) for Staldbygningen

 1. Udlejes alene på døgnbasis fra kl. 10:00 – 10:00 den efterfølgende dag. BEMÆRK - FREDAGE FØRST FRA KL. 12:30 
 2. Udlejedage er primært fredag, lørdag og søndag, da lokalerne andre dage bruges til idræt/møder mv.
 3. Prisen for udleje er 950 kr. pr. døgn (kl. 10:00 – 10:00, tid til rengøring/klargøring m.v. skal holdes inden for dette tidsrum).
 4. Ønskes lokalerne stillet til rådighed i to døgn, er prisen 1600 kr.
 5. Priserne er inklusiv forbrug af lys, vand og varme.
 6. Ved en hver leje indbetales der depositum på 1500 kr. (konto - oplyses - ). Ved lejeophør tilbagebetales differencen) – depositum ved todøgnsleje er 2000 kr.
 7. Al booking er bindende, med mindre det lykkes os, at udleje lokalerne til anden side ved afbud. Ved afbud senest en måned før lejeperioden, tilbagebetales dog halvdelen af lejen. Med mindre det lykkes at udleje lokalerne til anden side, så tilbagebetales det fulde beløb.
 8. Lokalerne skal altid efterlades rengjort og ryddet. Er dette ikke gjort, bliver der hyret eksternt firma til denne opgave, der afregnes mellem lejer og rengøringsfirma. Anslået pris: Kr. 1050,- .
 9. Affald skal være fjernet. Det affald der ikke er plads til i skraldestativet, skal være bortskaffet på anden vis – altså være væk fra adressen Torneværksvej 20.
 10. Der skal medbringes duge, håndklæder, viskestykker m.v. til køkkenbrug.
 11. Benyttelse af musik skal ske med fornøden hensyntagen til naboer og må ikke foregå for åbne døre og vinduer.
 12. Inventar, herunder porcelæn, glas og bestik må ikke fjernes fra lokalerne.
 13. Rengøring kan ikke købes hos Viking Atletik, så ønsker man denne tillægsydelse, skal det bestilles privat og afregnes privat.
 14. Lokalerne kan KUN udlejes til medlemmer af Viking Atletik til et arrangement i HUSSTANDEN til medlemmet. Der kan således ikke lejes til familie, venner, naboer, kollegaer, ungdomsfester m.v. Dokumentation vil blive krævet. Medlemsskabet skal være gældende både ved booking samt i lejeperioden.
 15. Sker der ødelæggelse af service, inventar, bygninger m.v. skal dette udbedres på lejers regning.
 16. Lejemålet omfatter Aktivitetssal, entre, toiletter og køkken – samt udendørs arealer (bemærk her kan der samtidig foregå andre aktiviteter udendørs, som der skal være plads til).
 17. Køkkenet er udelukkende anretter køkken samt opvarmning m.v. Der må ikke produceres mad i køkkenet.
 18. Lokalerne udlejes med det antal borde, stole der er samt service m.v. som er i bygningen. Øvrigt medbringes af lejer selv for egen regning.
 19. Nøgle til lokalerne afhentes i Viking Atletiks åbningstid samt afleveres efterfølgende i postkassen.

Møder, idræt m.v. mandag - torsdag)

Tillæg til lejeaftale (møder og idræt) for Staldbygningen

Staldbygningen kan udlejes til møder, kurser, idræt m.v. ud fra følgende retningslinjer

 • Lejes lokalerne ud til møder m.v. (hverdage), betales der leje på 100 kr. for et møde – 2-4 timer. Prisen er 200 kr. ved leje udover 4 timer (hele dagen). Drikke og spiseligt (dog ikke postevand) medbringes selv.
 • Det samme gælder, hvis lokalerne skal udlejes til idræt. Her kan der dog forhandles anden pris, såfremt lokalerne anvendes fast ugentligt i en periode (sæson eller halvsæson).
 • DGI Bornholm betaler ikke for leje af lokalerne til møder, kurser i eget regi (DGI Bornholm er mødeholder). Lejes lokalerne af udvalg m.v. i DGI betales almindelig leje.
 • Lejen dækker forbrug af vand, varme og lys samt almindelig daglig rengøring. Lokalerne efterlades med aftørrede borde og ryddet som ved ankomst – service skal være vasket op og sat på plads.
 • Borde og stole, service m.v. stilles op af mødeafholder – og ryddes efterfølgende. Gulvet skal fejes efter brug.
 • Nøgle til lokalerne afhentes i Viking Atletiks åbningstid samt afleveres efterfølgende i postkassen.

 

 • Mødelokalerne i hovedbygningen kan fortsat benyttes uden beregning. Ovenstående regler gælder kun Staldbygningen.

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm