Vi videoovervåger

Du bliver lejlighedsvis overvåget.

Når du træner hos Viking Atletik, skal du være opmærksom på, at vi overvåger lokalerne med video og adgangslog på chippen.

Vi har i alt 7 kameraer og alle optagelser gemmes i maksimalt 30 dage, som loven foreskriver. Der er ikke adgang til overvågning fra andre end betroede medarbejdere og overvågningen ligger bag et logind. Alle krav fra lovgivningen på området følges. Viking Atletik er et lukket privat område, der ligger bag en "betalingsmur". 

Vi overvåger af to årsager:

- Kunne opklare evt. tyveri og hærværk på maskinerne, udstyret og personlige ejendele. Til dette bruger vi alle 7 kameraer. 

- Vi overvåger ligeledes indgangspartiet for snyderi (som er at betragte som tyveri). Vi kan dels se hvem der går ind og sammenholdt med den log vi får fra vores chipsystem, kan vi se hvor mange der går ind med chip. Af erfaringer fra tidligere tilfælde af snyderi, så har vi opdaget det ved, at at der er gået et chipnummer ind ad døren, mens der er kommet to personer ind. Så simplet er det. Man kan f.eks. ikke bruge samme chip, da de så har samme nummer. 

Vi laver ikke kontrol hele tiden, men der udtages perioder til kontrol lidt på må og få. F.eks. tager det ca. 20 minutter at kigge en hel aften igennem. Kontrollen foretages i dagene efter de er optaget. Ligeledes laves der direkte kontrol (live), enten via PC eller telefonen. Lukker man nogen ind der ikke har adgang, medfører det udelukkelse af klubben og sletning som medlem. 

Når vi f.eks. opdager at man går ind med sko på eller laver andre ting der strider mod reglerne, så får man efterfølgende en mail om det. Det sender vi hver gang. Gentagelsestilfælde vil føre til udelukkelse, da f.eks. hensynet til vores faset frivillige rengøringsfolk vejer meget hos os. 

Tak fordi du respekterer vores regler. Tager alle en kammerat med ind, der ikke er medlem, så bliver det en rigtig trist oplevelse for alle, da der konstant vil være for mange i lokalerne. Det er hellere ikke rimeligt, at der er nogen inde, der ikke bidrager til festen. 

LÆS OGSÅ - DIT ANSVAR SOM CHIPHOLDER 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm