Fitnessregler

Regler for brug af Viking Atletiks fitnessbygning

 

Vi vil sikre os, at det er behageligt at være i bygningen og alle får en god oplevelse. Derfor er det vigtigt, at alle regler overholdes. Overtrædelse af reglerne KAN medføre bortvisning.

 

 • Du må ikke tage nogen med ind i bygningen. Der er kun adgang for medlemmer der har en gyldig chip udleveret. Du må derfor ikke lukke nogen ind – eller tage nogen med ind.
 • Du må kun bruge INDENDØRSSKO i bygningen. UDENDØRSSKO skal aftages i entre. Overtrædelse medfører udelukkelse. Det er også ulækkert……

 

 • Chippen skal vises på forlangende, når der holdes adgangskontrol.
 • Når du går ind med din chip, er det dit ansvar, at ingen går ind samtidig med dig, uden at bruge sin chip. 
 • Vi skal vide hvem der er i bygningen, der skal du ”chippe” dig ind ved ankomst. Ikke bare følge med ind.
 • Du kan kun forlade bygningen igen, ved at bruge chippen.
 • Tager du nogen med ind på din chip eller låner den ud til andre, mister du din adgang til fitnessbygningen.
 • Medlemmer under 15 år har adgang sammen med en forælder. Men det kræver fortsat, at man er medlem af Viking Atletik. Når man fylder 15 år, skal man have sin egen chip og komme der på egen hånd.
 • Makiner må kun anvendes til det, de er beregnet til.
 • Pause må ikke holdes på maskinerne. Gå væk, så så andre kan komme til.
 • Når du forlader bygningen som sidste person, skal du sikre dig, at vinduer og døre er lukket.
 • Er der musik/lyd i lokalet, er det den, der ønsker den laveste lyd, der bestemmer. Ingen skal føle sig generet af høj lyd fra TV eller radio. Brug kun musik i dine egne ører/høretelefoner
 • Kun plastikflasker (med tud) må anvendes i idrætslokalerne.
 • Ryd op efter dig. Vægte sættes på plads, sjippetov, bolde og andre redskaber skal lægges på plads efter brug. Vægte skal tages af stængerne.
 • Maskiner skal afsprittes efter brug. Du må ikke sprøjte direkte på maskiner og udstyr, men der skal sprøjtes på en klud, hvorefter mediet afsprittes grundigt.
 • Al træning sker på eget ansvar.
 • Hele matriklen er tobaksfri. Det gælder alle tobaksprodukter, herunder også snus, skrå m.v.
 • Har du børn med i lokalet, mens du træner, skal de sidde væk fra maskinerne og under opsyn. De må ikke sidde på maskinerne.
 • Lokalerne er videoovervåget.
 • Enhver form for leg og boldspil er forbudt. Bolde er gymnastikredskaber -ikke til boldspil.
 • Du må ikke bruge nødudgange til ind- og ud af bygningen. Kun hovedindgangen eller til terrassen.
 • Kontingentrestance medfører sletning af medlemskab – og mistet depositum for chippen.
 • Udmeldelse skal ske senest den 10. i måneden forud for et kvartal – og chip afleveres senest 10 dage efter udmeldelsen. Ellers mister du dit depositum. Gammel gæld skal indfries før genindmeldelse
 • Mister du din chip, har du pligt til, straks at meddele det på medlem@viking-atletik.dk
 • Brug hele tiden din sunde fornuft og tænk dig om. Der er andre brugere i lokalet
 • Der kan købes kaffe og drikkes vand fra bæger i cafeen. Bemærk at krus IKKE må medtages i andre lokaler end cafeen.
 • Du kan få gratis hjælp fra instruktører, hvis du kontakter dem. De kan hjælpe dig med et træningsprogram.
 • Bare fødder og bar overkrop er ikke tilladt. Sømmelig påklædning.
 • Viking Atletik er en idrætsforening. Ikke en virksomhed. Lukkeperioder godtgøres ikke ved nedlukninger.

Del denne side

Følg Etape Bornholm