Nyheder

Referat bestyrelsesmøde

Et forkortet referat af bestyrelsesmødet mandag den 6. marts. Det er udvalgte punkter der refereres her.

Hermed et offentligt referat fra bestyrelsesmødet mandag den 6. marts. Her er et udsnit af hvad der blev orienteret om hvad der blev behandlet.

Der sidder 11 personer i bestyrelsen for Viking Atletik. Alle er valgt på generalforsamlingen. Til dette møde var der afbud fra Kim Jacobsen og Laura Hulgaard. 

Orienteringspunkter:

Vi har lige nu 2540 aktive medlemmer. Heraf har ca. 2000 har chip og dermed adgang til fitness. Kun aktive medlemmer over 15 år kan have egen chip, så procentsatsen her er meget høj.

Projekt Sorthat er afsluttet. Det er ny legeplads og fitnessområde i Sorthat. Der mangler den endelige afregning til indenrigs- og boligministeriet. Officiel indvielse sker den 1. april kl. 13:00, hvor BRK inviterer. Vi er glade for resultatet. Driften af anlægget overdrages nu til BRK.

Vi har fået fredag igen i svømmehallen og er meget spændt på fremtiden, hvis der kommer nye regler for fordeling af tider. Skoler og foreninger havde tidligere ”krav” på tider. Men vi må tage til takke med hvad vi kan få. Det er et gode for vores medlemmer, men skal vi undvære, må det jo være sådan. Vi har svømmehallen som en del af vores triatlontilbud, uagtet at alle medlemmer jo kan bruge tiderne.

Vi har fået nye ambassadører og er super glade for den opbakning der er. Stort set alle sponsoraftaler er faldet på plads. Der udestår kun en. Tak for opbakningen, der betyder så meget for vores fællesskab og muligheder for at tilbyde idræt.

Rønne Stadion renoveres. Den vil være lukket i april og maj. Det giver nogle udfordringer for få af vores events og selvfølgelig træningen for børn og unge. Vi ser på løsninger.

Vi er startet op med hvervning af nye frivillige ud fra en ny oversigt. Det har givet resultater, men der mangler fortsat. Andet step skulle være en ”messe”, hvor vi ville invitere alle medlemmer. Da Rønne Stadion er en central del af det, vil vi vente til maj.

Fra kontorets side arbejdes der p.t. med klargøring af alle forårets og sommeren events og opstart på udendørstræningen. Vi har især fået en udfordring med Etape Bornholm, da vi ikke længere må være i Rønnehallen, der lukkes ned i sommerferien for at spare på varmen !

Haller og gymnastiksale for det kommende år, er bestilt på de samme tider som igangværende vinter.

Træner- og ledertøj ”kører”. Der prøves tøj - og fredag afsluttes bestillingen.

Der arbejdes hårdt på at finde en klubtrøjeløsning. Flere følere er ude. Vi håber vi til efteråret kan præsentere en ny løsning. Priserne for de nye trøjer vil lande på omkring 400 kr. Vi har fortsat 250 tilbage af de gamle (der dog er mere end 20 år gamle).

Vi er blevet bedt om at hjælpe til med fagbevægelsens 1. maj arrangement. Det er helt naturligt, da det jo foregår på vores ”hjemmebane” i Nordskoven, hvor vi i forvejen har et godt samarbejde med en af arrangørerne, Bornholms Efterskole. Vi laver små lege og et o-løb med spørgsmål indlagt, så der også er nogle aktiviteter.  

Der var en orientering om status på årets tilmeldinger til events, der ligger lidt foran. Der er også et event der er blevet helt aflyst (albatros). Desværre ligger Bornfondo langt efter. Det bliver sidste chance i år, hvis man vil med.

Tilskudsreglerne i BRK er under revision. Vi var udtaget til kontrol og det gik godt. Der kommer nye retningslinjer til efteråret, som vi er spændt på. Vi får tilskud jf. folkeoplysningsloven, der jo sikrer, at os med egne klubhuse får støtte fra kommunen. Alternativet havde været, at kommunen skulle lægge faciliteter til – og det er nok meget, meget dyrere. Folkeoplysningslovens regler sikrer, at kommunerne ikke springer over, hvor gærdet er lavest.

Orientering om tiltag for fremme interessen for at løbe for Viking Atletik og bære klubdragt til motionsløb. Som det altid har været….. at hvis man ønsker tilskud/betaling til rejser og startnumre, så løber man naturligvis også for klubben og i klubdragt. Det har ikke været håndhævet så meget de sidste mange år. Det betyder rent faktisk noget, at klubbens artefakter præsenteres, da det jo er en del af vores identitet.

Vi deltager i cykelmesse i marts – og forhåbentlig også i nogle af de store løbemesser i foråret.

Indmeldte punkter, drøftelser og beslutninger:

Godkendelse af forretningsorden - Forretningsorden | Viking Atletik (viking-atletik.dk)

Konstituering:

 • Næstformand, Esther Løsholt
 • FU medlem, Annika Espersen

Forretningsudvalget består af 5 personer, formand, næstformand, sekretær, kasserer og et bestyrelsesmedlem jf. paragraf 12 i vedtægterne.

 • O-udvalget, Flemming Munch Hansen
 • Etapeudvalget, Claus Clausen
 • Cykel og Triudvalget: Laura Hulgaard og Michael Ovesen
 • Motionsudvalget: Stephanie Norlin
 • Atletikudvalget: Karin Juul Jensen
 • Fitnessudvalget: Annika Espersen og Kim Jacobsen
 • Det sociale udvalg: Claus Clausen

Forslag til kommende møder (mandag kl. 16:00)

 • 6. marts.
 • 12. juni
 • 14. august
 • 2. oktober
 • 4. december - med efterfølgende spisning
 • 15. januar 2024.

Status idrætsbyggeri – udvidelse af fitnessbygningen med bedre omklædningsfaciliteter og bedre plads til maskiner. Da vi i 2021 opførte den nye bygning, var prisen på byggeriet ca. 20.000 kr. pr. m2. Det var dengang 25 procent dyrere, end det vi havde fået stillet i udsigt af arkitekten. Prisen dengang var grunden til forsinkelsen af byggeriet. Det blev 1½ år forsinket – dog af flere årsager. Vi har netop fået en pris på en evt. udvidelse. Den blev drøftet. Der er sket en meget kraftig prisstigning, som er helt og aldeles uden for vores formåen. Vi kommer til at lave en anden strategi ! Vi må lave det i etaper over de kommende år i stedet for. Vi kommer  desværre ikke i gang i 2023. Tiden er ganske enkelt skredet, da der skal bygges om sommeren, hvor der ikke er så mange i lokalerne. Vi bliver afhængige af fonde og det løb er kørt for i år. Skønt der fortsat er travlhed i byggesektoren. Det må vi glæde os over.  

Status på byggeprojekt ved Villa Nova. Det skrider hurtigt frem. Vi regner med, at vi tager området i brug til august, når skolen også åbner. Redskaber mv. påtænkes opsat i 2024. Det bliver super godt derude.

Drøftelse om 2 forslag for alternativ energi for at mindske el-udgifterne. Vil kræve en større udgift uanset hvad vi vælger. Vi vælger på længere sigt at gå efter solceller på bygningen, men det vil først kræve, at der skiftes tag på de gamle stald- og lagerbygninger. Finansieringen skal på plads først, men der er en relativ kort tilbagebetalingstid på solcellerne.

Økonomi:

Restancelisten gennemgået. Der er ganske få ”rester” fra opkrævningen 2023 (januar). Vi sletter nu de sidste restanter. 

Budget opfølgning gennemgået. Da alle kontingenter jo kom ind i januar, er likviditeten lige nu ret så god. Udgifterne kommer jo løbende hen over året. Men de første 2 måneder gik godt og vi følger budgettet – lad det endelig fortsætte.

Orientering fra udvalgene:

De 7 udvalg orienterede om deres aktiviteter. Vi står jo foran et årstidsskifte, hvor vi rykker udendørs, så der er travlhed hele vejen rundt.

Viking Atletik har følgende udvalg (foruden forretningsudvalget):

 1. Etapeudvalget
 2. Atletikudvalget
 3. O-udvalget
 4. Motionsudvalget
 5. Fitnessudvalget
 6. Cykel- og triudvalget
 7. Det sociale udvalg

 

 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm