Udvalg i Viking Atletik

Organisation og Udvalg i Viking Atletik

Under bestyrelsen er et forretningsudvalg sammensat af Viking Atletiks formand, næstformand, sekretær og kasserer. Udvalget varetager klubbens daglige drift og ledelse.

 

Forretningsudvalget

Claus Clausen, formand - formand@viking-atletik.dk - 2371 3535

Mogens Kjær, næstformand

Keld Madsen, kasserer

Peter Hauge Madsen, sekretær

Miriam Asvarisch

 

Stående udvalg

  • Idrætsudvalg
  • Motionsudvalg
  • Etape Bornholmudvalg
  • Stævneudvalg
  • Arrangementsudvalg (p.t. ikke oprettet)
  • Triatlonudvalg
  • Fitnessudvalg
  • Orienteringsløbsudvalg
  • Cykeludvalg

 Stavgangsudvalg indgår under Motionsudvalget.

 

Idrætsudvalget

Formand: Karina Jensen - idratsudvalg@viking-atletik.dk

Jan Jensen

Teddy Hansen 

Ulla Gulev

 

Stævneudvalget

Formand Mogens Kjær lkmk@mail.tele.dk - 56 95 06 89

Flemming Bærnthsen

Finn-Erik Bak

 

Motionsudvalg

Formand Lis Jørgensen, lis.erik@ole-holm.dk - 56 95 44 18

Per Olsson

Aage Pedersen

Kurt Nielsen

Jan Jensen

Ingrid Jensen

Rie Dellgren

 

Etape Bornholmudvalget

Formand Claus Clausen, cc@viking-atletik.dk - 23 71 35 35

Erling Krogh Hansen

Jesper Kraul Jensen

Connie Frederiksen

Preben Holm

Helga Knudsen

Claus Haakansson

Kjeld Pedersen

Søren Fogelstrøm

 

Triatlonudvalg

Formand Laura Hulgaard - triathlon@viking-atletik.dk

Tommy S. Andersen

Ole Konge Jensen

Michael Pihl

Annette Petersen

 

Fitnessudvalg

Formand Miriam Asvarisch fitness@viking-atletik.dk

Preben Holm

Rene Hansen

Jeanette Rosendahl

Marcus Mattsson

 

Orienteringsløbsudvalg

osport@viking-atletik.dk

Flemming Munch Hansen

Brian Christiansen

Camilla Damkilde Christensen

Tune Seidelin

 

Cykeludvalg

Formand  cykel@viking-atletik.dk

Erik Sjøberg

Tim Lambrecht

Maiken Jørgensen

Benny Jørgensen

Søren Fogelstrøm

Michael Ovesen

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.