Udmeldelse

Ønsker du at forlade Viking Atletik ?
 
Det sker på samme måde som da du meldte dig ind. Du skriver til Viking Atletik.
Udmeldelse skal ske senest den 10. i måneden forud for et kvartals begyndelse. Derefter udsendes der nemlig nye opkrævninger
Det gør du enten på medlem@viking-atletik.dk
 
Eller brev til vores postadresse, Torneværksvej 20, 3700 Rønne
 
Er du tilmeldt Fitnesslokalet skal du aflevere dit adgangskort.
 
Det er vigtigt, at du ikke blot undlader at betale girokortet. Gør du det påfører du
klubben en del ekstra arbejde og flere udgifter. Så giv lyd fra dig.
 
Vi melder dig naturligvis ud, hvis du kommer for sent. Men ved evt. genindmeldelse i
klubben, skal en gammel restance betales (125 kr./kvartalskontingent), før medlemskab
igen kan opnås.
Vi tilbagebetaler aldrig allerede indbetalt kontingent.
 
Vil du tale om dit medlemskab, evt. henstand eller lignende, så kontakt undertegnede på
telefon 23 71 35 35 eller cc@viking-atletik.dk .
 
Claus Clausen

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.