Indmeldelse

Her melder du dig ind i Viking Atletik

Vi beder dig tage stilling til, om du vil betale kvartalsvis kontingent eller årskontingent.

Ligeledes skal du krydse af, hvis du ønsker fitnessadgang. 

Du er medlem, indtil du skriftligt melder dig ud igen. Rettidig udmeldelse er den 10. i måneden forud for et kvartals start.

Har du tidligere været medlem? Forlod du os med en kontingentrestance (ved for sen udmeldelse - senest den 10. i måneden forud for et kvartal start), så kan du først blive medlem igen, når denne restance er betalt. Du får direkte besked.

 

Her skal du vinge af, hvis du vil have adgang til Fitness

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.