Fitnessregler

Regler for anvendelsen af klubbens Aktivitetslokaler

Bestyrelsen beder om forståelse for, at aktivitetslokalerne er et tilbud til medlemmerne af foreningen – det er ikke en forretning, hvor man ”blot” køber en vare. Det kræver at der er faste regler under stor frihed. Vi håber du hjælper os opsyn og daglig orden. Altså almindelig sund fornuft, som er til alles bedste. Hvis du blot vil nyde, men ikke yde, så henviser vi gerne til andre Fitnesscentre.

Det påhviler enhver at følge nedenstående regler. Adgang til Aktivitetslokalerne gives således med stor grad af frihed og under eget ansvar. Overtrædelse af reglerne vil medføre udelukkelse.

 

Hvem har adgang:

Medlemmer af Viking Atletik kan anvende lokalerne på egen hånd fra 1.januar i det år, de fylder 16 år, – se dog næste regel. Ønsker man at melde sig ind i klubben, kan dette gøres på hjemmesiden.

Medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, kan kun anvende lokalerne, såfremt det sker under instruktion af en ansvarlig klubtræner eller i følgeskab af egne forældre, der ligeledes har gyldig adgang til lokalerne.

Passive medlemmer (herunder stavgangsmedlemskab) kan ikke anvende lokalerne, men kan til en hver tid ændre kontingentstatus.

Det er ikke på nogen mulig måde tilladt at medtage personer, der ikke er medlemmer, i lokalerne (bruge udstyret, omklædning mv.).

Medlemmer kan kun anvende lokalerne, såfremt de har et gældende adgangskort. Kortet skal medbringes hver gang lokalerne anvendes. Kortet skal forevises på forlangende.

Man har adgang på egen hånd, når man har fået udleveret et adgangskort, men man skal deltage i et intromøde i lokalerne før eller hurtigst muligt efter udlevering af kortet. Maskinerne må ikke misbruges eller bruges på anden vis end det de er beregnet til.

Løser man licens for anden klub under DAF, kan adgang gives efter dispensation fra Forretningsudvalget. Organiseret træning i større grupper er ikke tilladt uden det sker i klubregi.

 

Hvornår har jeg adgang:

Der er åbent dagligt mellem kl. 05:00 og 23:00 – du bestemmer selv hvornår du kommer og går. Men altså ikke efter kl. 23:00, der skal lokalerne være forladt (af hensyn til alarmen).

Der er ikke daglig opsyn, du er klubbens opsynsmand.

 

Hvad koster det?

Adgangskortet købes for 300 kr. og gælder for et helt kalender år. Dette er en brugerbetaling. Desuden kræves der almindeligt medlemskab af Viking Atletik – aktuel sats 125 kr. i kvartalet eller 450 kr. om året, hvis du betaler på en gang.

Kontingentrestance medfører at kortet annulleres og adgang nægtes. Køb af nyt kort kræves såfremt man igen ønsker at anvende lokalerne, ligesom kontingentrestance skal være betalt.

Mister du dit kort, får du dig et nyt. Det tabte bliver spærret, derfor skal du øjeblikkelig meddele det, hvis du mister dit kort.

 

Fitness-guider

Der er guider til stede i lokalerne i løbet af ugen (se tidspunkter på hjemmesiden). Hvis du vil være sikker på at træffe fitness-guiden, skal du være til stede på det tidspunkt, hvor guide-timen starter.

 

Hvad sker der, hvis jeg bare gør som jeg har lyst til?

Enhver form for misbrug af kortet, herunder overtrædelse af gældende regler, eller medvirken hertil, vil resultere i, at kortet bliver nulstillet. Køb af nyt kort (genåbning) kræves – ved gentagelsestilfælde vil retten til adgang ikke kunne genskabes før tidligst et år efter.

 

Skal jeg tage hensyn til andre?

Når du er den sidste, der forlader Aktivitetslokalerne, skal du sørge for, at døre og vinduer lukkes.

Musik og tændt TV er ikke tilladt, såfremt bare en enkel tilstedeværende ønsker musikken/TVet stoppet/dæmpet..

Der må ikke medbringes drikkelse eller madvarer i lokalerne. Kun plastikdunke er tilladt. Det er desuden tilladt at benytte drikkekrus ved vasken i lokalet til højre for indgangen. Drikkekrusene må ikke tages med rundt i lokalerne.

Hold orden, ryd op efter dig. Maskiner skal rengøres efter brug.

 

Beklædning

Ved træning i lokalerne skal du som minimum bære:

  • Singlet
  • Shorts/korte tights
  • Sko eller strømper. Skoene må ikke være brugt udendørs.

 

Har jeg andre pligter?

Bade skal begrænses til et minimum, og badefaciliteterne må kun bruges i forbindelse med træning i lokalerne.

Alle skal medvirke til at holde orden.

Udendørssko er IKKE tilladt indendørs.

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.