Fitnessregler

REGLER FOR BRUG AF VIKING ATLETIKS FITNESS-LOKALER

Du har skrevet under på og dermed forpligtet dig til at følge nedenstående regler samt alle henvisninger, der fremgår af opslag i lokalerne. Overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse.

 • Det er ikke tilladt at medtage ikke-medlemmer i lokalerne og lade dem bruge udstyr, bad, og omklædning. 
 • Medlemmer kan kun anvende lokalet, såfremt de har et gældende adgangskort. Kortet skal medbringes hver gang lokalet anvendes. Kortet skal forevises på forlangende.
 • Medlemmer under 15 år kan kun benytte lokalerne sammen med forældre, søskende eller trænere over 18 år. Men bemærk - DU SKAL VÆRE MEDLEM...
 • Når du er fyldt 15 år SKAL du have dit eget adgangskort.
 • Maskinerne må ikke misbruges eller bruges på anden vis end det, de er beregnet til.
 • Enhver form for misbrug af kortet - herunder alvorlige overtrædelser af gældende regler eller medvirken hertil - vil betyde, at kortet bliver spærret. Ved gentagelsestilfælde vil retten til adgang ikke kunne genskabes før tidligst et år efter.
 • Når du forlader Fitness-lokalerne som den sidste, skal du lukke døre og vinduer.
 • Såfremt bare en enkelt tilstedeværende ønsker musik eller TV stoppet/dæmpet, skal dette følges.
 • Plastikdunke med drikketud er tilladt. Krus er kun tilladt ved drikke-automaten.
 • Ryd op efter dig. Læg sjippetove, elastikker, vægte m.m. på plads efter brug.
 • Maskiner skal efter brug rengøres med de papir-servietter og den desinfektionsvæske, der står fremme i lokalerne.
 • Badefaciliteter er kun til brug ved benyttelse af fitness-lokalerne. Brug hallens omklædning, når du deltager i andre af klubbens træningstilbud.
 • Sko, der bruges udendørs, skal stilles i entreen og må ikke bruges på toilettet og i træningslokalerne.
 • Al træning sker på eget ansvar.
 • Vi opfordrer til at kontakte de instruktører, der er tilknyttet fitness-lokalerne. Instruktørerne kan give gode råd om træning og indstilling af maskinerne. Og de kan sammensætte et personligt træningsprogram til dig. En oversigt over instruktører og deres kontakt-informationer er vedlagt disse regler. Brug af instruktørerne er gratis. Du er også velkommen til at kontakte instruktørerne, når de selv træner i lokalerne.
 • Biler skal parkeres udenfor stadion (Se skilte ved indgangene)
 • Der er videoovervågning i lokalerne (gennemses i tilfælde af indbrud og hærværk)
 • Kontingentrestance medfører, at kortet annulleres og adgang nægtes. Køb af nyt kort kræves, såfremt man igen ønsker at anvende lokalet, ligesom kontingentrestance skal være betalt.
 • Meddel straks til kontoret, hvis du mister du dit kort
 • Der betales fuld pris for såvel nye kort som for genåbning af spærrede kort – uanset tidspunkt på året.

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.