Nyheder

Regnskab 2023

Klubbens regnskab 2023 og budget 2024 blev tirsdag godkendt af Generalforsamlingen.

Viking Atletik er nonprofit organisation. Det vil sige, at de penge vi tjener i foreningen, er det medlemmerne der afgør, hvad de skal bruges til. Et overskud bliver i foreningen til bl.a. etablering af nye idrætstilbud.

Viking Atletik er efter Bornholmske forhold en stor idrætsforening. Vi rundede i 2023 hele 3000 medlemmer. Det svarer til 21 procent af Rønnes befolkning. 

Dermed også en stor omsætning og regnskaber er måske et kedeligt område at skulle forhold sig til, men også et vigtigt område. 

Generalforsamlingen skal tage stilling til både regnskaber og budgetter, som derefter skal godkendes af forsamlingen. 

Viking Atletik offentliggør ikke hele regnskabet (samlet). Men alle medlemmer har krav på at se det! Hvis DU ønsker det. Så var du ikke til generalforsamlingen i går, kan du henvende dig på kontoret, hvor du kan få det fremlagt til orientering. Ønsker du drøftelse om det, er du en postgang for sent. Det skulle have fundet sted på mødet i går. 

Årets overskud blev på 106.999,27 kr. Et flot resultat som vi er særdeles glade for. Vi havde budgetteret med et overskud på ca. 3000 kr. men det blev en del højere. Bl.a. kom der en uventet ekstra indtægt i 2023 på en regulering af af en coronapakke fra 2020 på ca. 91.000 kr. Det trak regnskabet op. 

Af nøgletal kan nævnes:

Kontingentindtægter i 2023 blev på 1.763.812 kr. 

Vi havde et overskud på vores events på ca. 1,2 mio kr. Det er meget, men forsat ca. 300.000 kr. lavere end f.eks. 2019 - altså før corona. Dengang var der ca. 600 flere deltagere til Etape Bornholm end i 2023. 

På udgiftssiden er især lønudgifter en stor post. Her havde vi i 2023 udgifter på i alt 1.428.000 kr. 

Klubhusene koster Viking Atletik 613.000 kr. mens alle vores aktiviteter og kurser koster 304.702 kr. Administration kostede 169.337 kr. og materiel og lager 341.000 kr. Når beholdningen er stor, er der mange udgifter... 

Der blev ligeledes hensat et beløb til nogle nødvendige materielindkøb i 2024 - ligesom vi bruger penge på solceller, som på sigt vil give en stor besparelse. 

I alt havde Viking Atletik i 2023 en balance på 3.965.586 kr. Hertil skal så lægges en omsætning i vores events på yderligere ca. 700.000 kr. Kun overskuddet overføres til hoved regnskabet.

Budgettet for 2024 er sat til at give en overskud på 3100 kr. Især er der to usikre områder, hvor vi ikke kender alle tal. Det er antallet af deltagere til vores events og hvor mange, der melder sig ind i løbet af 2024. 

Viking Atletik har 3 ansatte medarbejdere. Claus Clausen (ledelse og events), Preben Holm (materiel og bygninger) og Gitte Madsen (administration). Gitte er ansat på 25 timer om ugen. Alle øvrige medarbejdere i Viking Atletik (ca. 200 personer) er frivillige og dermed ulønnede. 

Ønsker du at se vores samlede regnskab (hovedtal), kan du som medlem altid henvende dig på kontoret (Torneværksvej 20). 

Del denne side

Følg Etape Bornholm