Nyheder

Offentlig referat bestyrelsesmøde 16/1

Januars måneds bestyrelsesmøde afholdt. Der var især fokus på den kommende generalforsamling

Offentligt referat fra bestyrelsesmødet mandag den 16. januar.

Bestyrelsen mødes 8-10 gange om året til ordinære og ekstraordinære Åbne punkter fra mandagens møde, er her gengivet i kort form.

Orientering/status punkter:

 • Vi er lige nu ca. 2450 medlemmer. Men der er en ret så lang restanceliste og det billede vi har set i år med udmeldelser, efter fristen er udløbet, er meget anderledes end tidligere. Der er væsentlig flere der melder sig ud for sent ! Når først opkrævningen ligger i postkassen. Det er bestemt ikke et ”normalt billede” vi ser. Det er ærgerligt hvis det er økonomien der spiller ind for den enkelte, men det er også noget, der kræver ekstraordinært mange kræfter i administrationen. Når først der er lavet opkrævninger, så tager det rigtigt meget ekstra tid at melde ud. Det går ud over andre opgaver, der så må vige.
 • Da der kommer flere udmeldelser, vil det derfor være muligt for nye medlemmer at komme ind. Alene siden nytår er der kommet ca. 80 nye fitness brugere til. Vi har lige p.t. ca. 40-50 ledige pladser, hvis der skulle komme flere, der gerne vil ind i fitness. Vi vurderer at der er plads til højst 2000 brugere.
 • Vi laver en frivillige-aften, hvor vores klub præsenteres – og vi vil se om vi kan få nye frivillige til udvalg, instruktører m.v. Claus laver oplæg og alle interessererede inviteres. Der er mange spændende opgaver at gå i gang med.
 • Vores nye salgsvogn er kommet hjem. Vi kan nu nøjes med at trække en med ud, da den er større end de to gamle.
 • Der arbejdes på en lille lokal Grand Prix - turnering med egne events, hvor der også indgår baneløb. 6 løb i alt. Dette for at fremme interessen for baneløb. Så må vi se om tidendes gp-turnering kommer i gang igen – så det vi laver, bliver midlertidig ind til da. Alle vil kunne deltage om man er medlem eller ej.
 • Der er travlt på kontoret, så opgaver prioriteres i øjeblikket lidt skarpt. Det skyldes ekstra stor byrde grundet mange rykkere og for sent udmeldte.
 • Der er kommet trænertøj (prøvestørrelser) hjem. Det er tidligere end ellers. Alle hjælpere i såkaldte ”faste funktioner” får et sæt. Vi har ca. 100 faste frivillige i klubben.

Drøftelser/behandles, punkter:

 • Vi afventer fortsat udkast/tilbud vedr. tilbygning af fitnessbygningen. Så må vi se hvad der er muligt. Så det afventer vi. Vi drøftede også de udfordringer der er med at det drypper ned fra taget. Vi håber der findes en snarlig løsning og er optimistiske.
 • Drøftelse omkring Villa Nova. Vi afklarer i nærmeste fremtid hvad der præcis skal ske med den overdækkede terrasse. Alle aftaler med efterskolen og NST er på plads, så vi kan tage området i brug i år. Der har været travlt hos os, men når det bliver bedre vejr, går vi i gang. Der hensættes et beløb fra 2022 regnskabet til istandsættelsen.
 • Generalforsamlingen gennemgået. Beretningen m.v. blev drøftet og vedtaget. Så nu er vi klar til den 7. februar, hvor vi afvikler den som vi plejer. Vi håber på stort fremmøde.

Økonomi, status.

 • Restancelisten gennemgået. Der følges op på denne de kommende dage, så vi får en afklaring på, hvor mange der vil være med i år. Der er nu sendt rykkere ud og dem vi ikke hører fra, må vi desværre afslutte medlemskabet for.
 • Årsregnskabet 2022 blev gennemgået. Der var fremgang i antallet af deltagere til vores events. Men langt fra de tal, vi kender fra 2019 og før den tid. Men især den store medlemsfremgang har medvirket til, at vi har fået et fornuftigt overskud. Ikke som før 2019 og corona satte ind, men ganske fornuftigt. Især fordi vi tidligere på året frygtede et underskud.... Særligt El udgiften er kommet bag på os i år og der har vi måtte betale hele 218.000 kr., mod budgetteret 50.000 kr. Men sådan er det jo alle steder. Heldigvis er der kommet lidt mere ind end der var af udgifter – bl.a. har vi år fået næsten 1,5 mio kr. ind i kontingentindtægter. Regnskabet offentliggøres til generalforsamlingen, så der håber vi at se jer alle. Viking Atletik har ikke offentlige regnskaber, men alle medlemmer har ret til at se det. Der kan man efter generalforsamlingen møde op i klubhuset og få det forevist.
 • Budget 2023 blev fremlagt. Det er generalforsamlingen der i sidste ende godkender både regnskab og budget. Men budgettet 2023 ligner de tal vi kender fra 2022 regnskabet.

Udvalgene

Udvalgene orienterede om deres aktiviteter og daglige arbejde. Der er følgende stående udvalg i Viking Atletik (udover Forretningsudvalget, der har ledelsen i dagligdagen):

 • Atletikudvalget
 • Motionsudvalget (løb og Walk)
 • Fitnessudvalget
 • Orienteringsløb udvalget
 • Tri og cykeludvalget
 • Etapeudvalget
 • Det sociale udvalg, der tager sig af fester m.v. Dette udvalg er dog ubesat og vi håber snart nogen melder sig.

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm