Nyheder

Indkaldelse generalforsamling

Alle opfordres til at møde op

Sæt kryds i kalenderen

Generalforsamling tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:00 på Louisenhøj, Torneværksvej 20.

HUSK - Viking Atletik er en forening. Du er, som medlem, medejer af klubben. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingerne og de lægger så linjen med afsæt i  vores vedtægter, ud fra det som den finder fornuftigt. Bestyrelsen skaber rammerne for alle aktiviteter og udvalgenes arbejde. Kort sagt hvad vi skal og hvor vi skal hen.  

Alle medlemmer kan blive valgt til klubbens bestyrelse. Alle kan være med til at vælge bestyrelsen. Det kræver blot man møder op til generalforsamlingen. 

Vil du gøre din indflydelse gældende, så mød frem og deltag. Viking Atletik er præcis det, du vil gøre den til. Du kan faktisk meget mere end du tror. 

Viking Atletik

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 5. Forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende år fremlægges til godkendelse (skriftlig).
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
 8. Godkendelse af kontingentforslag
 9. Valg af:

    *   Kasserer Keld Madsen

 • 3 (4) bestyrelsesmedlemmer

  Mogens Kjær,

      Miriam Asvarisch (afgår uden for tur),

      Laura Hulgaard,

      Camilla Damkilde Christensen

 • Suppleant til bestyrelsen Lis Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
 • 1 revisorer Kenneth Jensen
 • Revisorsuppleant Connie Frederiksen
 1. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenens punkt 5. skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest den 21. januar 2020.

 

Bestyrelsen håber at se jer alle.

 

Med venlig hilsen

 

Claus Clausen

Formand

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm