Nyheder

Det et gået rigtigt godt i sommer

På jysk hedder det vist "ikke så ringe endda". Hos os kunne overskriften være, "det er gået rigtigt godt i sommer".

Ifølge kalenderen så er sommeren overstået! Et hurtigt kig ud ad vinduet fortæller jo noget andet, idet september er startet med fantastisk sensommervejr.

Sommeren har været god for Viking Atletik på flere områder ! Medlemsmæssigt, økonomisk og eventmæssigt.

Især når vi ser på afviklingen af vores events, som har budt på fremgang over hele linjen. De fleste events har budt på fremgang på 20 procent eller mere. Det betyder rigtigt meget for vores økonomi, da det jo er måden, vi tjener lidt ekstra til klubkassen på. Nogle af de største events trækker deltagere til for hele landet – så pengene kommer ikke kun fra egne rækker, men i stor udstrækning fra tilrejsende.

Medlemsmæssigt er vi også blevet langt flere hen over sommeren. Og september er startet med et brag af indmeldelser. Alene siden 1. september – frem til i dag den 11. september, er der kommet 23 nye indmeldelser. Altså et snit på ca. 2 pr. dag.

Vi er nu over 2800 medlemmer. Det er ret så vildt. Det svarer rent faktisk til 20 procent af Rønnes befolkning – vel vidende, at mange af jer, jo bor uden for bygrænsen, så det reelle tal i procent - for Rønne - er mindre ! :-)

Selvfølgelig går det også den anden vej – og nogen melder sig ud. Især august byder altid på flere udmeldelser, da mange jo ganske enkelt forlader øen. Især de unge, der skal videre med uddannelse – eller skal videre med et job ”ovre”. Andre igen melder sig ud, fordi deres behov har ændret sig – og det er jo fuldt forståeligt. Andre igen melder sig ud, fordi de hellere vil en anden forening, et andet fællesskab – og sådan er det. Og sådan har det altid været. Vi siger måske på gensyn, men altid "tak for denne gang". 

Spørgsmål er jo altid, hvornår er vi nok medlemmer. Ikke mindst i forhold til vores fitnessbygning, som jo i spidsbelastninger, godt kan give nogle udfordringer pladsmæssigt. Bestyrelsen har i første omgang valgt IKKE at genindføre venteliste. Vi oplevede sidste år, at ca. 400 meldte sig ud i forbindelse med nytåret og inden vi fik det fyldt op igen (og flere til), så skulle vi langt hen på foråret. Vi tilstræber at der skal være ca. 2000 brugere i fitness. Mange af os kommer der jo aldrig…. Eller kun meget lidt. Andre igen er der kun for holdtræningens skyld og belaster således ikke styrketræningsredskaberne (der hvor den store belastning er) i særlig stor grad.

Nu ser vi det hele an. Måske vi hen mod vinteren bliver nødt til at regulere på tilgangen. Vi holder et vågnet øje. Der er stadigvæk god plads i bygningen i perioder i løbet af dagen, mens der på andre tidspunkter, selvfølgelig er fyldt godt op 😊. Især omkring kl. 16….

Status for vores økonomi er også ganske fornuftig. Flere medlemmer og langt flere deltagere til vores events giver naturligvis flere indtægter. Samtidig ligger vi på udgiftssiden som forventet, så vi har retning mod et fornuftigt overskud i år. Det er vigtigt for en forening som os, at vi lander et overskud, når året gøres op. Da vi som forening ikke kan lånefinansiere nyindkøb eller udvidelser, så skal vi – kort sagt – have en betydelig kassebeholdning klar, når noget skal fornyes eller skiftes. F.eks. når den dag kommer, hvor vi skal udskifte vores løbebånd, så kan prisen på 4 stk. af dem, sagtens være 240.000 kr. Og som alle ved, så er løbebåndene kun et lille hjørne af fitnessbygningen. Så kan man bare begynde at gange op…

Den udvidelse af fitnessbygningen som vi også har i gang på undersøgelsesbasis, vil kræve et betragteligt beløb i ”banken”. Vi kan ikke som virksomheder kan ”gå i banken” og låne penge. Uanset om vores økonomi er god. Når der ikke er ”enkeltpersoner” banken kan hænge en gæld op på, så er svaret altid ”nej”. Sådan er det, når man er en forening. At få en kommunegaranti er nok også umuligt, som tiderne er. Selvom vi selv skal betale gælden tilbage, skal kommunen deponere et beløb for garantien i kommunekredit. Penge kommunen så kun kan bruge til noget andet, når gælden er tilbagebetalt (af os….). Og jeg tror alle er klar over, hvordan økonomien der, lige nu ser ud. 

Men i løbet af efteråret vil vi alligevel gå videre med ideer til, hvordan vi kan komme i mål med en udvidelse. Dog taler vi om tidligst 2 år, hvis det bliver aktuelt. Og den samlede ramme bliver højst 2 mio. alt inklusiv. Vores planer er nu, at bruge mere af den eksisterende bygningsmasse til formålet, da det alt andet lige, må blive lidt billigere end helt nybyggeri. 

Nå ! Det vigtigste er jo træning og idrætslige udfoldelse. Stor tak til alle jer, der i løbet af sommeren har holdt gang i vores træning – og hjulpet til ved et af vores mange events. Der er en direkte linje mellem det, at vi har en god økonomi og det, at vi kan holde et lavt kontingent og samtidig udvikle vores idrætslige tilbud – til det at vi laver events. Vi kommer formentlig i år til at lande et overskud på vores events, der er et stykke over en million. Så stor tak for indsatsen.

Det vigtigste i vores forening er og bliver jo vores idrætslige tilbud. Den daglige træning. Hos os er det forankret i de enkelte idrætslige udvalg. Motionsudvalget (løb/walk), Atletikudvalget, orienteringsløbsudvalget, fitnessudvalget og cykel- og triudvalget. Vores 5 hoved spor for idrætslig udfoldelse. Det er i udvalgene træningen planlægges og gennemføres. Det er der udviklingen sker - understøttet af bestyrelsen. 

Bak op om udvalgenes arbejde. Bak op om de tilbud de giver. Går du og brænder for en ny aktivitet eller større aktivitetsniveau, så byd ind. Det kan være som udvalgsmedlem eller som instruktør eller træner.

I Viking Atletik har vi de tilbud, vi har instruktører til. Vi har de hold og discipliner, som vi har frivillige til. Vil du være sikker på en plads på holdet, vil du være sikker på, du kommer afsted til træningen, så meld dig som instruktør 😊 ! Der er ledige pladser i lokalerne.

 

Claus Clausen

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm