Nyheder

Beretning Generalforsamling

Beretningen til årets generalforsamling lægges, efter denne er afholdt, ud her på hjemmesiden

Det er ikke mange af vores medlemmer, der plejer at deltage i en generalforsamling. Når vi er flest, plejer der at være 40-45 personer. Her er en lille orientering om, hvordan valghandlingen omkring beretningen foregår. Også lidt om indholdet i årets beretning. 

Viking Atletik er jo en forening og i følge vores vedtægter, skal bestyrelsen ved den årlige generalforsamling fremlægge en beretning, der skal godkendes af de fremmødte.

Beretningen er der, hvor bestyrelsen skal måles og vejes. Her skal vi fortælle om året der er gået. Hvad gik godt, hvad gik skidt, hvad har vi af ideer og så videre og så videre. Efter beretningen er overstået godkendes den af forsamlingen. Det sker ved enkel afstemning og med simpel flertal. 

Overordnet set styres klubben af vedtægterne (vores lovgrundlag). Medlemmerne vælger hvordan bestyrelsen skal være sammensat og derefter har man frem til næste generalforsamling en bestyrelse, der leder klubben ud fra principperne i et repræsentativt demokrati. Når beretningen er fremlagt, kan medlemmer så enten vende tommeltotten op eller ned for det arbejde der er lavet.

Tommel op - og bestyrelsen kan fortsætte. Som sidste punkt på en generalforsamling vælger man derfor hvem der skal sidde i den nye. Her bliver man valgt for to år. 

Tommel ned - og bestyrelen kan i princippet ikke fortsætte - og så vælger generalforsamlingen en helt ny bestyrelse, der så må gøre det et flertal hellere vil. 

Selve beretningen kommer som skrevet her på siden EFTER generalforsamlingen. Så for at vide hvad der står i den, skal man møde op, hvis man vil være med i afgørelsens time :-). 

Det bestyrelsen i årets beretning kommer ind på er (der er jo ikke plads til alle detaljer):

- Medlemsstatus, som igen i 2021 har betydet ny rekord

- Vi blev færdig med vores fitensscenter og lidt om økonomien og forløbet i det

- Vi har nu optimale vilkår på Louisenhøj, det vil vi gerne overføre til andre områder. Hvordan kan vi evt gøre det?

- Vores events kom i gang igen i 2022 - lidt status om det. Det er jo vores største "forretningsområde". 

- Hvordan får vi styrket alt det idrætslige

- Lidt om vores økonomi på bagkanten af vores byggeri. Den er rigtig god. Vi har nu en fornuftigt kassebeholdning. 

- Lidt om vores tilknytningsforhold til Dansk Atletik Forbund og de udfordringer de er i.

- Tak til alle der laver en indsats. det betyder så uendeligt meget.

Efter beretningen kan man så kommentere, stille spørgsmål debattere m.v. Beretningen er jo hvad bestyrelsen vil, men bestyrelsen lytter konstruktivt på alle kommentarer og fortæller, forklarer og forsvarer. Men hvordan man så gør i fremtiden, er derefter op til den nye bestyrelse, som sammensættes i slutningen af af generalforsamlingen. Mange emner og ønsker opstår ofte på generalforsamlingen, som bestyrelsen så tager med ind i arbejdet. Enten direkte eller de "skubbes" ned i de stående udvalg. F.eks. vil et specifikt ønske til en bestemt maskine i fitnessbygningen, ikke blive behandlet i bestyrelsen, men sendt videre til fitnessudvalget, der så tager stilling til det inden for eget budget. Det er kærnen i hele vores struktur. 

Når man stemmer om beretningen er det HELE beretningen der stemmes samlet om. F.eks. stemmes der ikke specifikt om et ønske til en ny fitnssmaskine, for at følge op på eksemplet fra før. 

Vil du vide mere, så mød gerne op den 1. februar kl. 19:00 på Louisenhøj 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm