Meld dig ind i Viking Atlektik

Her melder du dig ind i Viking Atletik

Læs venligst dette:

Du kan vælge individuelt medlemskab eller medlemskab for hele husstanden. Medlemskab giver adgang til alle vores tilbud. Kun adgang til vores fitnesslokale betales der ekstra for.

Ligeledes skal du krydse af, hvis du ønsker fitnessadgang. 

Du er medlem indtil du skriftligt melder dig ud igen. Rettidig udmeldelse er den 10. i måneden forud for et kvartals start.

Har du tidligere været medlem? Forlod du os med en kontingentrestance (ved for sen udmeldelse - senest den 10. i måneden forud for et kvartals begyndelse), så kan du først blive medlem igen, når denne restance er betalt. Du får direkte besked.

Har du tidligere været medlem og er blevet slettet uden at give lyd fra dig(trods rykkere), kan du kun blive medlem igen med årskontingent og du skal betale på forhånd. Du får direkte besked.

Bemærk venligt: Viking består af 5 selvstændige klubber. Viking Atletik er således ikke det samme som Viking Gymnastik og trampolin, Viking Fodbold, Viking Håndbold og Viking Bowling. Alle klubber har egne og selvstændige kontingentsatser/vilkår m.v. 

 

      KVARTALSVIS-
KONTINGENT
  ÅRLIGT
KONTINGENT
 
  Medlem - voksne, børn og unge   125 kr.   450 kr.  
   Passivt medlem og støttemedlem       125 kr.   
  Stavgang       125 kr.   
  Hele familien som medlem*        1350 kr.  
  Familie & fitness kontingent*        1650 kr.  
  Fitness       +300 kr.  

 

Ovenstående opkræves forholdsmæssigt pr. indmeldelsesdag.
 

Passivt medlem: Denne form for medlemskab er støttemedlem. Man kan derfor ikke deltage i den daglige træning eller andre aktiviteter. Man kan dog tage idrætsmærke og deltage i træning hertil samt deltage i stavgang og stavgangsarrangementer.
• 
Familiemedlemskab: Gælder for hele husstanden. Kontingentet skal betales i januar og gælder et helt år. (Betales forholdsmæssigt resten af året alt efter indmeldelsesdato)

Familie & Fitness. Gælder for hele husstanden og er inklusiv fitness. Kontingentet skal betales i januar og gælder et helt år. (Betales forholdsmæssigt resten af året alt efter indmeldelsesdato)
• 
Fitness. Fri adgang til fitness - koster 300 kr. om året (brugerbetaling). Derudover skal der betales almindeligt kontingent eller familiekontingent. Adgang til fitness betales således: 
Hvis du melder dig ind i perioden 1. januar - 31. juli  betaler du 300 kr. for fitness frem til 31. december.
Hvis du melder dig ind i perioden 1. august - 15. oktober betaler du 200 kr. for fitness frem til 31. december.
Hvis du melder dig ind i perioden 16. oktober - 30. november - 100 kr. for fitness frem til 31. december.
Hvis du melder dig ind i perioden 1. december betaler du 300 kr., som også dækker efterfølgende kalenderår.
Genindmeldelse i samme kalenderår koster altid 300 kr. uanset tidspunkt.
Bemærk: Man skal være fyldt 16 år for at komme alene i fitness. 

Udmeldelse: Du er medlem indtil du skriftligt melder dig ud igen. Send en mail til medlem@viking-atletik.dk - eller et brev til Viking Atletik, Torneværksvej 20, 3700 Rønne. Rettidig udmeldelse er den 10 i måneden forud for et kvartals begyndelse. Derefter er du forpligtiget til at betale for et tilsendt opkrævningskort

Læs venligst denne tekst omkring udmeldelse og betaling af kontingent, før du udfylder nedenstående.

Ved familiemedlemskaber skal vi have både navn og fødselsdata på hver enkelt - men også gerne egne telefonnumre og emailadresser

 Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.