Test - Indmeldelse i Viking Atletik

DENNE ER IKKE GÆLDENDE - den er under udvikling

 

Her melder du dig ind i Viking Atletik

Læs venligst dette, før du udfylder formularen nederst på siden:

Du kan vælge:

  • Individuelt medlemskab eller
  • Medlemskab for hele husstanden.

Medlemskab giver adgang til alle vores tilbud. Kun adgang til vores fitnesslokale betales der ekstra for.

Du skal krydse af i formularen hvis du ønsker fitnessadgang (særligt felt). 

Du er medlem indtil du skriftligt melder dig ud igen. Rettidig udmeldelse er den 10. i måneden forud for et kvartals start (altid 10. december ved årsmedlemsskaber). 

Har du tidligere været medlem? Forlod du os med en kontingentrestance (ved for sen udmeldelse - senest den 10. i måneden forud for et kvartals begyndelse), så kan du først blive medlem igen, når denne restance er betalt. Du får direkte besked.

Har du tidligere været medlem og er blevet slettet uden at give lyd fra dig (trods rykkere), kan du kun blive medlem igen med årskontingent og du skal betale på forhånd. Du får direkte besked.

Bemærk venligt: "Viking" består af 5 selvstændige klubber. Viking Atletik er således ikke det samme som Viking Gymnastik og trampolin, Viking Fodbold, Viking Håndbold og Viking Bowling. Alle klubber har egne og selvstændige kontingentsatser/vilkår m.v. 

 

      KVARTALSVIS-
KONTINGENT
eller ÅRLIGT
KONTINGENT
 
  Medlem - uanset alder   125 kr.   450 kr.  
  Passivt medlem og støttemedlem       125 kr.   
  Stavgang (passivt medlemskab)       125 kr.   
  Hele familien som medlem*        1350 kr.  
  Familie & fitness kontingent*
inklusiv fitnessbetaling....
       1650 kr.  
  Særligt Fitnesskontingent       +300 kr.  

 

Ovenstående opkræves forholdsmæssigt pr. indmeldelsesdag.  Altså betaling fra den dag du melder dig ind og resten af kvartalet eller året. Passivt kontingent (stavgang) dog altid pr. kalenderår. Det særlige Fitnesskontingent betaler du dog for en hel periode uanset startdato. 
 

Passivt medlem: Denne form for medlemskab er støttemedlem. Man kan derfor ikke deltage i den daglige træning eller andre aktiviteter. Man kan dog tage idrætsmærke og deltage i træning hertil samt deltage i stavgang og stavgangsarrangementer.
• 
Familiemedlemskab: Gælder for hele husstanden. Kontingentet skal betales i januar og gælder et helt år. (Betales forholdsmæssigt resten af året alt efter indmeldelsesdato)

Familie & Fitness. Gælder for hele husstanden og er inklusiv fitness. Kontingentet skal betales i januar og gælder et helt år. (Betales forholdsmæssigt resten af året alt efter indmeldelsesdato)
• 
Fitness. Fri adgang til fitness - koster 300 kr. om året (brugerbetaling). Derudover skal der betales almindeligt kontingent eller familiekontingent. Adgang til fitness betales således: 
Hvis du melder dig ind i perioden 1. januar - 31. juli  betaler du 300 kr. for fitness frem til 31. december.
Hvis du melder dig ind i perioden 1. august - 15. oktober betaler du 200 kr. for fitness frem til 31. december.
Hvis du melder dig ind i perioden 16. oktober - 30. november - 100 kr. for fitness frem til 31. december.
Hvis du melder dig ind i perioden 1. december betaler du 300 kr., som også dækker efterfølgende kalenderår.
Genindmeldelse i samme kalenderår koster altid 300 kr. uanset tidspunkt.

Bemærk: Man skal være fyldt 15 år for at komme alene i fitness. Indtil du fylder 15 år, skal du træne med en forældre eller en dem udpeget ansvarlig person.  

Udmeldelse: Du er medlem indtil du skriftligt melder dig ud igen. Send en mail til medlem@viking-atletik.dk - eller et brev til Viking Atletik, Torneværksvej 20, 3700 Rønne. Rettidig udmeldelse er den 10 i måneden forud for et kvartals/års- begyndelse. Derefter er du forpligtiget til at betale for et tilsendt opkrævningskort (125 kr. gældende for et kvartal).  

Læs venligst denne tekst omkring udmeldelse og betaling af kontingent, før du udfylder nedenstående.

Ved familiemedlemskaber skal vi have både navn og fødselsdata på hver enkelt - men også gerne egne telefonnumre og emailadresser. Dem skal du sende til os på medlem@viking-atletik.dk - ELLER - udfylde formularen for hver enkelt person. 

BEMÆRK - du betaler 125 kr. i depositum ved indmeldelse. Derudover får du tilsendt et indbetalingskort på selve kontingentet, som afhænger af, hvilket medlemskab du har valgt og hvilken periode. Dit depositum får du igen, hvis du opfylder følgende betingelser

  • Udleveret adgangsbrik til fitness afleveres
  • Din udmeldelse er rettidigt jf. vores regler
  • Du er ikke i restance - altså har indbetalt de opkrævede kontingenter

INFORMATIONER om klubben. Søg efter "Viking Atletiks medlemmer" på FACEBOOK. Og like siden. Her får du løbende vigtige informationer om klubben og vores tilbud

Tak for din indmeldelse. Den er ikke overstået. Du skal gå op i kurven i højre hjørne af skærmbilledet og gennemføre din betaling. Du betaler et indmeldelsesgebyr på 125 kr. Dette gebyr får du igen, hvis du udmelder dig til rettigdigt og afleverer din nøglebrik.