Nyheder

Valg til Generalforsamlingen (1)

Hvor har du indflydelse og hvad skal der stemmes om? En lille rundtur om demokratiet i en forening.

På Generalforsamlingen den 1. februar er der en lang række valg, som vi skal igennem. Ganske enkelt noget vi skal stemme om - på helt demokratisk vis hvor alle vores ca. 2200 medlemmer kan være med (dog kun ved fremmøde).

Du kan se indbydelsen her 

Jeg beskriver lige her, hvad der egentlig er demokratiets ABC i en forening. Her skal der stemmes, som du så har den direkte indflydelse på:

 

Vi skal starte med at vælge en dirigent, der skal lede forhandlingerne. 

Så skal vi vælge stemmetællere, så vi ved, at der bliver talt rigtigt op.

Så fremlægger bestyrelsen sin beretning. Her omtaler vi året der er gået og hvad vi vil i fremtiden. Der stemmer man om den samlede beretning.

Så er der regnskabet som skal godkendes. Altså stemmes om

Så skal vi fremlægge en plan for målsætning 2022 og vores aktivitetsoversigt. Den skal der også stemmes om. 

Så skal der stemmes om de forslag der er indkommet.

Så skal der stemmes som det budget vi fremlægger for 2022, er godt nok

Så er der kontingentforslag 2022. Det skal også afgøres ved afstemning

Så skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 

Så skal der vælges en revisor

Alle forslag kræver simpelt flertal. Denne lille skrivelse er lige for anskueliggøre hvad der skal stemmes om. Det er "hele pakker" man stemmer om. F.eks. ikke om de enkelte punkter i regnskabet, ikke om de enkelte områder i beretningen og så videre. Det er bestyrelsens forslag der sendes til afstemning. 

Vores organisation er således opbygget, at det er generalforsamlingen, der sammensætter bestyrelsen. Bestyrelsen nedsætter stående udvalg der arbejder med det daglige idrætslige. Det er bestyrelsen der ud fra deres arbejde og i samarbejde med udvalgene løfter forslag m.v. til generalforsamlingen. 

Så skulle det være penslet ud :-) 

Del denne side

Følg Etape Bornholm