Nyheder

Valg og hvem er vi?

Hvordan er Viking Atletik sammensat i ledelsen og hvem er på valg hvornår? Bl.a. på generalforsamlingen den 7. februar. Vi er en demokratisk sammensat forening fra a til å.

 1. Til generalforsamlingen den 7. februar, er følgende på valg:
 • Claus Clausen. Formand for Viking Atletik siden 2005. Claus er villig til genvalg.
 • Peter Hauge Madsen, sekretær i Viking Atletik. Peter er villig til genvalg
 • Karina Juul Jensen, bestyrelsesmedlem og formand for Atletikudvalget, der har alt med baneatletik og atletikkonkurrencer som arbejdsområde. Karina er villig til genvalg.
 • Annika Espersen, bestyrelsesmedlem, der er medlem af forretningsudvalget og formand for Fitnessudvalget. Annika er villig til genvalg.
 • Michael Ovesen, bestyrelsesmedlem og medlem af Cykel og triudvalget. Michael er villig til genvalg.
 • Kim Jacobsen, suppleant til bestyrelsen, medlem af fitnessudvalget og varetager handikapidrættens område i klubben. Kim er villig til genvalg.

Bestyrelsen håber at se jer alle til generalforsamlingen den 7. februar kl. 19:00 i vores mødelokale. Indkaldelse Generalforsamling 7/2 | Viking Atletik (viking-atletik.dk)

 • Bestyrelsesmedlemmer der ikke denne gang er på valg er:
  Kasserer Keld Madsen,
 • Bestyrelsesmedlemmerne,
 • Stephanie Norlin (motionsudvalget),
 • Flemming M. Hansen (O-udvalget),
 • Laura Hulgaard (cykel og triudvalget),
 • Esther Løsholdt (næstformand):

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes klubben af bestyrelsen og i dagligdagen er Forretningsudvalget der leder klubben.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og Annika).

Klubbens administration og ansatte ledes af Event Manager Claus Clausen og udgøres desuden af Preben Holm (bygninger og materiel) og Gitte Madsen (økonomi, desk-funktion og medlemsadmin). Ansatte i Viking Atletik vælges ikke på generalforsamlingen. Bestyrelsen ansætter Event manageren, der ansætter medarbejdere i samarbejde med bestyrelsen. 

Alle aktiviteter, de daglige gøremål, er delt ud på følgende udvalg:

 • Etapeudvalget
 • Atletikudvalget
 • Fitnessudvalget
 • Motionsudvalget
 • Cykel- og Triudvalget
 • Orienteringsløbsudvalget
 • Sociale aktiviteter- udvalget (p.t. ikke besat, meld gerne ind). 
 • Höst Openudvalget ligger under o-udvalget
 • Stævneudvalget (bane) ligger under atletikudvlaget. 

De store af vores events hører direkte under Event managerens område.

Vil du gøre din indsats gældende så søg meget gerne med i en af vores udvalg. Det er dig vi venter på og sammenhold gør stærk. 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm