Nyheder

Status byggeri (2)

Jeg tør næsten ikke skrive om det mere...... Men her er en lille status opdatering

Kære alle. Tak for jeres tålmodig og mange spørgsmål omkring vores kommende byggeri. Gennem de sidste mere end 2 år har vi talt og skrevet om det og jeg forstår godt, at det er svært at holde gejsten oppe. Kommer byggeriet eller ej?

Siden vores tidligere entreprenør gik konkurs med udgangen af april (grundet Corona), har vi haft fokus på, at finde en ny entreprenør til opgaven. Det udbud fandt så sted for et stykke tid siden. Her vandt PL Entreprise, der nu skal opføre huset for os. Vi glæder os til samarbejdet.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er blevet presset rigtigt meget af coronasmitten. Dels kan vi i år ikke gennemføre vores events, hvilket efterlader en meget stor manglende indtægt i 2020. Dels sprang Viking Fodbold fra en ellers skriftlig aftale om køb af vores nuværende klubhus. De er også ramt af corona og derfor har de ikke økonomi til at gennemføre købet. Til sidst, men ikke mindst, så resulterede det nye udbud i en noget højere pris end forrige udbud, hvilket jo er helt naturligt. Så pludselig befandt vi os i en situation, hvor vi kunne se, at økonomien skred med mellem 2 og 3 millioner kroner. Det er rigtigt mange penge.

De sidste 3 uger har dog fået meget på plads. Vi har været begunstiget af stor velvilje fra de fonde vi samarbejder med, statens hjælpepakker (aflyste events, lønkompensation og støtte til idrætten), jeres støtte og samtidig fundet en række besparelser på vores egne budgetter (400.000 kr.). Alt i alt har det bragt – næsten – balance i vores økonomi. Når vi går i gang med byggeriet, må der nemlig ikke ske det, at vi løber tør for penge. Vores likviditet skal være intakt. Vi er næsten i mål.

For at hjælpe os det sidste stykke over målstregen, så har vi fortsat brug for frivillige bidrag til klubben (støttemedaljer eller direkte støtte), vi har brug for, at du bakker de events op, som vi gennemfører – og vi har brug for, at du får konverteret dit gamle fitnesskort til en ny chip og indbetaler det depositum, som vi har indført. Det lyder ikke af meget, men fuldt gennemført vil dette betyde næsten 500.000 kr. mere i kassen, som gør, at vi kan holde tempoet oppe helt til opløbet - og vi sikrer vores likviditet.

Kommer vi helt i mål, kan vi måske oven i købet aflyse de annoncerede kontingentstigninger. Dette hvis vi undgår at skulle låne (for mange) penge for at kunne gennemføre byggeriet.

Så spørger alle nok sig selv, hvornår kommer det byggeri så? Det er et meget relevant spørgsmål. Netop i disse dage, foregår der forhandlinger om en byggekontrakt. Det forventer vi, falder på plads inden for nogle få uger. Men som alle ved, så er vi nu så langt fremme, at alle er på vej på sommerferie. Det gælder både der hvor byggematerialerne skal bestilles og der hvor ansøgningen skal behandles, arkæologerne med videre. Så realistisk set, så når vi hen i september, før vi kan komme i gang. Da det vil tage et halvt år, at få det bygget, så når sneen at smelte, før vi kan rykke ind. Altså marts/april.

Det er selvfølgelig trist. Til den tid vil vi være mere end halvandet år forsinket. Det er på ingen måder tilfredsstillende. Det kan man ligge søvnløs om natten af, skal jeg hilse og sige, men nu må vi se fremad. Som sagt så går det den rigtige vej nu. Alt i alt vil vores projekt (samlet set med maskiner, moms m.v.) komme til at løbe op i 11,5 mio kroner. Vores oprindelige plan var et byggeri til 6,8 mio. Men udviklingen har gjort, at krav til kvalitet og plads – samt en hulens masse rådgivning, har fået det til at gå stærkt. Lidt over halvdelen af beløbet kommer fra de fonde vi har ind over projektet. Resten kommer fra os selv og vores opsparing, men også penge vi låner os til.

Tak for jeres tålmodighed. Jeg håber at vende tilbage inden længe med flere detaljer. 

 

Claus Clausen

 

Om kampagnen Fitness for alle – et opgør med fysiske, mentale og sociale barrierer

Med målet om at vise, hvordan netop de foreningsbaserede fitnesscentre kan gentænkes og omdannes på nye og inkluderende måder, gik et partnerskab bestående af Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark, Bevica Fonden og Bevæg dig for livet – Fitness sammen i foråret 2017.

 

Parterne har samlet afsat op til 7 mio. kr. i anlægsstøtte til de tre projekter. Dertil kommer sparring, uddannelse og inspiration i et udviklingsforløb for de udvalgte projekter samt et forskningsprojekt, som skal måle på effekten af de nye tiltag.

 

’Fitness for alle’ er en kampagne, der skal skabe nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap.

 

Gennem forsøgsprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling skal kampagnen skabe øget interesse for og ny viden om, hvordan man kan nedbryde både fysiske og sociale barrierer, så der skabes lige muligheder for fitness for alle. Målet er øget psykisk sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.

 

Når kampagnens partnerskab har valgt at sætte fokus på netop dette emne, er det fordi, mange fitnesscentre er indrettet på en måde, som gør det svært at komme indenfor og få sved på panden, hvis man fx sidder i kørestol. Men kampagnen skal også gøre op med mentale og sociale barrierer: Mennesker med handicap ønsker ikke at blive udstillet eller sygeliggjort, og instruktører og andre brugere af fitnesscentret kan føles sig usikre på, om eller hvordan de skal hjælpe.

 

Derfor skal ’Fitness for alle’ både være med til at udvikle nye og funktionelle fysiske løsninger, som gør det lettere at komme indenfor og bruge centrene træningsfaciliteter og klæder fitnessinstruktører på til at møde og motivere mennesker med handicap.

 

Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark, Bevica Fonden og Bevæg dig for livet – Fitness udgør tilsammen partnerskabet bag kampagnen.

 

TrygFonden støtter kampagnens forskningsindsats, der gennemføres af Center for tilpasset idræt og bevægelse på Syddansk Universitet. BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige udvikling og gennemførelse af kampagnen.

Del denne side

Følg Etape Bornholm