Nyheder

Oplæg til generalforsamling

Du er klubbens øverste myndighed

Bestyrelsen håber at se jer alle til vores årlige generalforsamling, der finder sted den 1. februar. Se indbydelsen her 

Hvad er en generalforsamling og hvorfor....?

Du er som medlem af Viking Atletik medejer af foreningen. Vi er ikke en virksomhed, men derimod består vi af klubbens medlemmer. På den årlige generalforsamling kan alle være med til at bestemme, hvem der skal udgøre bestyrelsen. Det er bestyrelsen og forretningsudvalget, der derefter leder klubben med vores vedtægter og generalforsamlingens beslutninger som styringsredskab.

Alle (aktive) medlemmer kan være med til at stemme. Kun passive, altså dem der er støttemedlemmer (herunder stavgang), har ikke stemmeret. 

Så Viking Atletik er som alle andre foreninger gennemført demokratiske. De "politisk valgte" i bestyrelsen vælger så hvordan vi griber de enkelte ting an. Nogle regler kan vedtages af bestyrelsen, andre skal lige runde vores generalforsamling. 

På generalforsamling beslutter man derudover, hvad kontingentet skal være for det kommende år. Det er altså også noget der besluttes af os alle - og ikke af en privatperson. Pengene vi får ind, går også til medlemmernes aktiviteter. Altså bliver i foreningen. Det er derfor vi bl.a. er skatte og momsfrie. Men også kan få tilskud fra kommunen af forskellig art. 

På generalforsamlingen skal bestyrelsens "beretning" også godkendes. Altså hvad er der sket det forløbende år, hvad vil vi i fremtiden og så videre. Når bestyrelsen har holdt beretningen, stemmer man om den samlede beretning. Går den bestyrelsen i mod, går den af og så er der andre der må træde til. 

Vi skal på samme måde fremlægge en aktivitetsplan og målsætning. Det er så styrende for, hvad og hvor mange events vi laver næste år. Men også hvilke fokusområder bestyrelsen og udvalgene skal arbejde mod. Så her kan du også få indflydelse. 

Der er også både regnskaber og budgetter for det kommende år, der skal godkendes af forsamlingen. Enkeltpunkter vedr. disse emner vil jeg skrive om i tiden op til generalforsamlingen. 

Til sidst er der så valg. Hvem skal lede klubben frem til næste valg. Ca. halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Man sidder i to år. 

Har man forslag til generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest den 18. januar. Her er "forslag" ikke om der skal afholdes en sommerfest eller bygges et skur, men forslag vedr. ændringer til vedtægterne. Altså vores "love". Her har bestyrelsen netop nogle ændringsforslag i år (kommer her på siden inden længe), da vores vedtægter skal tilrettes den virkelighed vi lever i, nu hvor vi har fået ny fitnessbygning. 

Mød gerne op. Hør hvad vi vil i fremtiden, hør hvad vi syntes det gik sidste år. For at rette en enkelt misforståelse (fra avisen), så skal der ikke stemmes om enkeltområder :-) Altså f.eks. om køb af Villa Nova. Så langt nede i detaljerne er vi ikke. Det er bestyrelsens samlede virke der kommer til afstemning. 

Du er medejer - så mød hellere end gerne op og gør din indflydelse gældende. 

Allerede nu kan vi sige, at i beretningen vil vi runde mange spændende punkter. Der er jo ikke plads til alle detaljer, men vi skal bl.a. tale om nye som gamle træningsforhold (vores nye fitnessbygning). Vi kommer ind på hvordan vi vil forbedre vores træningsforhold (bl.a. bedre forhold i Nordskoven). Vi kommer ind på status vedr. events og dermed størsteparten af vores indtægter. Også set i lyset af corona. Vi kommer ind på hvordan vi kan styrke den idrætslige del. Vi kommer ind på Dansk Atletik Forbunds fremtid og om vi ikke nødvendigvis KAN være en del af den. Slutteligt er der snak om vores frivillige og hvordan vi til stadighed har mulighed for at gøre det lettere at være frivillig. 

Lad mig så også lige slutte af med at sige, at kontingentet foreslås uændret og ledige poster har vi nye emner til. 

Del denne side

Følg Etape Bornholm