Nyheder

Om indmeldelse

Vær opmærksom på, at man IKKE kan blive meldt ind med det samme. Der går 2-3 dage.

Vi får heldigvis rigtigt mange nye medlemmer i disse dage. Faktisk 5 personer i snit pr dag  - så vi har travlt.

Vi henleder opmærksomheden på, at man ikke kan blive meldt ind "fra dag til dag". Der går formentlig 2-3 dage fra du har udfyldt indmeldelsen til du kan hente din chip. Sjældent kan der også gå længere tid - så meld dig ind i god tid før du skal bruge tilbuddet.  

Vær også opmærksom på, at der kan gå lidt ekstra tid, hvis der er særlige forhold, der taler for det.... Har du tidligere været medlem og har du valgt at forlade os efter den "rettidige" udmeldelsesdag (senest den 10. i måneden forud for et kvartal), så har vi naturligvis alligevel meldt dig ud alligevel. Men vi har i de tilfælde også bedt om, at du indbetalte 125 kr. til dækning af de udgifter, der var ved en forgæves udsendt opkrævning. Disse 125 kr. er der mange der indbetaler - men der er også nogen, som glemmer det. Hvis man så melder sig ind igen (med en gæld), så skal man betale de 125 kr. man skylder, før vi vil indmelde dig igen. Det kan der jo gå lidt tid med, men sådan er det.

Det er vores vedtægter der siger, at gammel restance skal betales, før medlemskab igen kan opnås. Da vi kun må gemme data i 3 år, så er der en forældelsesfrist.

Du kan læse alt om medlemskaber, melde dig ind mv. her 

Mange spørger til vores kontingentstruktur. Den er faktisk ret enkelt.... :-)

Kontingentet på 450 kr. om året betales altid fra indmeldelsesdagen og resten af året. Altså 450 kr. fra 1. januar og så ellers dette beløb delt med 365 gange med det antal dage der er tilbage af året (1,23 kr. pr. dag). Et kontingent år afsluttes altid 31. december.

Fitness, som er en brugerbetaling, betaler du altid 300 kr. pr. kalender år for. Om du er medlem hele året eller kun nogle få måneder. Prisen er 300 kr.

Alle får derfor en opkrævning pr. 1. januar på hele årskontingentet på 750 kr. Dog er der også noget med at man kan betale pr. kvartal. Det er så 125 kr. pr. kvartal, men altid de 300 kr. for fitness...

Husstandsmedlemskaber betales altid forholdsmæssigt. Altså de 1650 kr. forholdsmæssigt fra indmeldelsesdagen og frem til 31. december. 1650 kr. delt med 365 gange med antallet af dage der er tilbage på året (4,52 kr. pr. dag). 

Alle der er fyldt 15 år SKAL have deres egen chip. En chip betaler man 150 kr. for i depositum. Vær dog opmærksom på, at for at få et depositum igen, skal udmeldelse være sket rettidigt - og chippen afleveret inden 10 dage efter udmeldelsesdatoen. Ellers går det tabt. Den regel er ultimativ.... 

Har du spørgsmål vedr. kontingent, så kan du altid skrive til mig på cc@viking-atletik.dk 

Del denne side

Følg Etape Bornholm