Nyheder

offentlig referat fra B-møde

Mange punkter behandlet, her er et forkortet referat fra mandagens møde.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 15. august.

 

Dette er et offentligt referat af udvalgte punkter, som bestyrelsen behandlede på mandagens bestyrelsesmøde.

 • Vi er lige nu 2515 medlemmer. Ca. 1900 medlemmer har chip til Fitnessbygningen.
 • Der er fortsat stor interesse for at komme ind i vores fitnesstilbud. Vi indførte venteliste for en uge siden og på bare 3 døgn kom der 20 på denne liste. Vi bliver nødt til at holde igen.
 • Der har været afholdt 1 års eftersyn på vores fitnessbygning. Mange små udbedringer, som sættes i værk over den kommende tid.
 • Der arbejdes lige nu på planlægning af årets sidste events.
 • Vi understøtter meget gerne godgørende indsamlinger. Det gør vi med materiel, det vi har på hylderne (overskud) og så videre, når det er godtgørende formål. Men bestyrelsen fastholder beslutningen om, at vi ikke yder direkte økonomisk støtte til indsamlingsformål. En grænse der ellers vil være svær at fastlægge for hvad vi skal betale til og hvor meget.
 • 115 tilmeldt klubfesten. Der var 41 til vinsmagning, men en del udeblev. Når der er brugerbetaling til et event, så betaler klubben et forholdsvis stort tilskud. Det går tabt når en plads står tomt. Det er ærgerligt, men vi må se på formen til næste gang.
 • Vi nedsætter et udvalg, der skal tage sig af sociale aktiviteter, såsom fester, afslutninger, små koncerter, vinsmagninger m.v. Frivillige efterlyses til næste sæson. Området skal der gøre meget mere ved. Klubaftener med fagligt indhold forbliver i udvalgene.
 • Fortræningen i gang til Almindingsløbet. Der skal ske noget og tidende er gået meget mere aktivt ind i projektet. Håber det giver pote.
 • Projekt Sorthat kører som forventet. Der var nogle krav fra myndighederne omkring materialevalg. Trods det, at der i forvejen er stålredskaber, så må nye der sættes op, ikke være det…. BRK overtager hele projektet ved færdiggørelsen. Viking Atletik har fået godt 700.000 kr. til projektet, der dækker alle udgifterne.
 • Intensivering af overvågning i Fitness er begyndt. Hver anden gang jeg tjekker, finder vi nogen der uretmæssigt er i bygningen eller er gået ind med fodtøj. I weekenden måtte vi sige ”tak for denne gang” til to medlemmer. Den ene nåede kun at være med i 8 dage, hvorefter han mente, at han ville invitere en kammerat med ind. Vi tjekker og håndhæver for at skabe gode rammer. ”Tager alle en med”, vil det være en dårlig oplevelse for alle.
 • Claus er nu medlem af DAF,s bestyrelse. Den gamle bestyrelse blev væltet grundet en række utilfredse udmeldinger. Nu skal der ses fremad.
 • Vi arbejder fortsat videre med udvidelse af den nuværende fitnessbygning. Processen starter i de første efterårsmåneder. Kassen er desværre tom, så vi skal træde varsomt. Interessen for at komme i fitness er meget stor, men det kræver mere plads, hvis der skal være flere.
 • Vi har store udfordringer med plads i den administrative del af vores bygning. På 10 år er antallet af ansatte i bygningen gået fra 4 til 9 personer og beholdningen af materiel m.v. til events er mangedoblet. Der skal findes nogle gode og holdbare løsninger.
 • Som et led i vores plan om ændring af kontingenter, så udgår kvartalskontingentet fra 1. januar 2023, hvis man også har fitness. Det er voldsomt dyrt at opkræve kvartalsvis. En af måderne vi kan sænke udgifterne til administration på, er at fjerne satsen på 125 kr. pr. kvartal. Formelt skal det godkendes af generalforsamlingen, men det forventer vi sker med tilbagevirkende kraft. Vi skriver direkte ud til alle berørte. Alle der ændres for, sparer 50 kr. om året – det samme gør klubben.
 • Der var budgetopfølgning. Det ser fornuftigt ud og vi kommer ud af året med et lille beskedent overskud, hvis det fortsætter som det ser ud nu. Vi har meget større indtægter fra kontingenter end forventet. Vi nærmer os 1,5 mio kroner. Til gengæld mangler vi over 400.000 kr. efter Etape Bornholm og udgifterne til strøm og fjernvarme har også vist sig, at være meget store i den nye bygning. Samlet havner vi med en merudgift på langt over 100.000 kr. Det bliver en udfordring på sigt, hvis vi ikke hvert år laver et større overskud, da det vil forhindre os i bl.a. nyindkøb af maskiner, når de en dag skal udskiftes. Økonomi er kedelig snak, men der er to måder vi kan hente flere penge på. Enten flere deltagere til vores events eller højere kontingent (som jo er ekstremt lavt). Vi drøfter emnet på næste bestyrelsesmøde.
 • Løbsregnskaber gennemgået og hvert event drøftet.
 • Udvalgene orienterede om deres aktiviteter og tiltag.
 • Der er ønske om en ny klubdragt. Vi har mange hundrede på lager af den gamle, men formen er ikke så attraktiv.

Del denne side

Følg Etape Bornholm