Nyheder

Kort referat b-møde

Bestyrelsen har været samlet til bestyrelsesmøde mandag den 13. juni.

Flere punkter blev drøftet og/eller besluttet.

Her er et kort referat af udvalgte punkter.

Viking Atletik har lige nu 2425 medlemmer. Aldrig tidligere har vi været så mange. Der er kun få udmeldelser, hvilket skyldes, at det ikke længere er muligt, at blive optaget med kvartalsmedlemsskab. Derfor forventer vi flere udmeldelser til vinter, hvor det hvor det tidligere skete hen over året. Men der kommer jo også hele tiden nye medlemmer til. 

Vi vil fremme det sociale liv i klubben. Koncert(er), vinsmagninger og klubfesten skal i gang igen. Plan er lagt, som der arbejdes hen i mod. Teltet i haven bliver stående til september. 

Sandblæsningen af huset og filsingen går fremad. Afsluttes nok i starten af juli.

Det har i år været let af skaffe hjælpere til vores events. Det er skønt og bestyrelsen takker alle jer, der giver en hånd med. 

Vi stiller os til rådighed for Sankt Hans fest på Rønne Havn. Vi vil gerne medvirke til at få gang i den igen. 

Vi går og afventer svar vedr. fondsansøgning om fitnessredskaber i skoven ved Sorthat. Laver projektet i samarbejde med BRK og Kompan. Dog afhængig af fondsmidler. 

Der er i næste uge 1 års eftersyn på fitnessbygningen. Vigtigt alt bliver beskrevet.

Ny bil kommet hjem. Drøftelse om muligheden for at få lukket ladet. Vi ser på økonomien og vi skal også se på indregistreringen, da den er voldsomt dyr. Det arbejdes der videre på. 

Vi drøftede "den gode tone" på træningsbanerne og i fitnessbygningen. Vi har ikke en fodbolddommer, der kan give det røde kort, men bestyrelsen vil ikke acceptere, at der tales grimt og nedsættende til ledere, hjælpere og trænere. Det må ikke finde sted og vil blive stoppet.

Projekt Villa Nova drøftet. Vi er formelt ude af projektet nu og vil fremover, når handlen finder sted, have adgang og låne området af Bornholms Efterskole. Vi skal bl.a. sætte udendørs terrassen i stand, som vi så kan råde over. Det vil ske hen over vinteren. Lige nu afventer vi den endelige handel. Punktet afsluttes dermed som "sag" i bestyrelsen. 

Drøftelse omkring situationen på Rønne Atletik Stadion. En værdi på 15 mio. må ikke gå tabt, alene fordi den skal males som et led i en almindelig vedligeholdelse. Som i øvrigt er helt kendt. Vi føler os overbevist om, at den bliver malet og vi kan komme videre. Gode politiske tilbagemeldinger, som vi er glade for. Vi ser tiden an, men føler os sikre på, at renoveringen bliver sat i værk. Helt uoverskuelige konsekvenser for vores forening, hvis det ikke sker. Der taler vi reelt om en overlevelseskamp for øens største idrætsforening. Vi kan ikke være en atletikklub, hvis vi ikke kan tilbyde atletik. 

Analyse af brug af fitnesslokale efter første års brug. Kort konklusion: Langt det meste af tiden er der god plads i træningsrummene, men når der er 2 x holdtræninger samtidig i eftermiddagstiderne, er især omklædningskapaciteten voldsomt under pres. Det skal der gøres noget ved. Vi drøftede de udvidelsesplaner der hele tiden har været tale om og hvilke muligheder der er. Økonomien er under pres og kassen tom, men på sigt vil en udvidelse kunne komme på tale. Sendes til høring i Fitnessudvalgt og proces starter op mhp oprettelse af projekt og afklaring af økonomi. Her bliver fonde nødvendige, hvis økonomien skal på plads. Igangsættes. 

4 godkendte børneattester blev godkendt (også) af bestyrelsen. 

Budgetopfølgning fremlagt. Vi følger budgettet ganske godt. To ting stikker dog af i negativ retning. Strømforbruget i den nye bygning er voldsomt meget større end budgetteret. Vi havner formentlig med en samlet udgift på 200T (alene i strøm). Etapen "hænger" gevaldigt i forhold til budgettet, men vi håber det bliver rettet op. Vi må følge budgettet tæt og indtil videre holde igen på udgifter. Kassebeholdningen er ikke som før vores byggeri blev færdigt. Vi skal dog nok overleve :-) 

Restanceliste gennemgået og løbsregnskaber godkendt. Det kan mærkes, at der kommer færre til events.

Udvalgene orienterede som aktiviteter. Vi har 6 udvalg. Det er etapeudvalget, Atletikudvalget, Cykel- og Triudvalget, O-løbsudvalget, motionsudvalget. 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm