Nyheder

Indkaldelse Generalforsamling 7/2

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 7. februar kl. 19:00. Alle medlemmer kan deltage

Viking Atletik

 

Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00 i på Louisenhøj, Torneværksvej 20

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
  4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
  5. Forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende år fremlægges til godkendelse (skriftlig).
  6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  7. Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
  8. Godkendelse af kontingentforslag
  9. Valg af:

Formand                                             Claus Clausen

Sekretær                                             Peter Hauge Madsen

3 bestyrelsesmedlemmer                       Karina Juul Jensen,

                                                           Annika Espersen,

                                                           Michael Ovesen,

Suppleant til bestyrelsen                       Kim Jacobsen

Revisorer                                             Rønne Revision

  1. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenens punkt 5. skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest den 24. januar 2023.

 

Bestyrelsen håber at se jer alle.

 

Med venlig hilsen

 

Claus Clausen

Formand

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm