Nyheder

Indkaldelse Generalforsamling (1) (1)

Viking Atletik

Generalforsamling tirsdag den 1. februar 2022 kl. 19.00 i på Louisenhøj, Torneværksvej 20

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 5. Forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende år fremlægges til godkendelse (skriftlig).
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
 8. Godkendelse af kontingentforslag
 9. Valg af:                                       
 • Kasserer Keld Madsen

 • 3 bestyrelsesmedlemmer
  Mogens Kjær (ønsker at afgå)
  Laura Hulgaard
  Camilla Damkilde (ønsker at afgå).
 • Suppleant til bestyrelsen Stephanie Norlin

 • 1 revisorer Rønne Revision
 1. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenens punkt 5. skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest den 18. januar 2022.

 

Bestyrelsen håber at se jer alle.

 

Med venlig hilsen

 

Claus Clausen

Formand

 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm