Nyheder

Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til forsinket generalforsamling

Viking Atletik

 

Generalforsamling onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.00 i på Louisenhøj, Torneværksvej 20

 

Alt efter hvad der er restriktioner til den tid, kan generalforsamlingen blive afholdt UDENDØRS i vores gård. Så tag påklædning på til dette.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 5. Forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende år fremlægges til godkendelse (skriftlig).
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
 8. Godkendelse af kontingentforslag
 9. Valg af:

                                          

 • Formand Claus Clausen
 • Sekretær Peter Hauge Madsen              
 • 3 bestyrelsesmedlemmer Annika Espersen, Michael Ovesen, Karina Juul Jensen,               
 • Suppleant til bestyrelsen Kim Jacobsen
 • 1 revisorer, Ledig
 • Revisorsuppleant, Ledig
 1. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenens punkt 5. skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest den 12. maj 2021.

 

Bestyrelsen håber at se jer alle.

 

Med venlig hilsen

 

Claus Clausen

Formand

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm