Nyheder

DAF skal have ny bestyrelse

Dansk Atletiks bestyrelse går af og der skal vælges en helt ny bestyrelse i juli

Viking Atletiks ophav er atletik organiseret under Dansk Atletik Forbund (herunder walk). Sådan har det været siden vi blev dannet som klub i 1973. Siden hen er der kommet Triatlon (cykling og svømning) og o-sport til i DIF-regi. Desuden tilbyder vi så også Fitness (motion), som det 4. spor i vores portefølje. Dette er dog organiseret i DGI regi. 

I dag er vi en multiidrætsforening organiseret under DGI, men selvfølgelig med vores DIF klubber DAF, Dansk Tri og D-OF under vores hat.

Der har det sidste år været en del uro i Dansk Atletik Forbund (DAF). Det er meget bombastisk blevet meldt ud, at DAF var på vej mod konkurs og der har desværre også været en del uro omkring en påtænkt indførelse af en licens til motionsløb, som en af flere løsningsmodeller på økonomien. Dette har vi tidligere drøftet på vores generalforsamling, da Viking Atletik ikke ville kunne medvirke til sådan en løsning, da det vil hæmme tilgængeligheden til vores primære indtægtskilde. Vi har rigtigt mange uorganiserede deltagere til vores event og en besværliggørelse af deres mulighed for at deltage, ville få fatale følger for os. 

Derfor har Viking Atletik været med i en  sammenslutning af klubber, hvor vi har forsøgt at få DAF,s bestyrelse i tale og en drøftelse af flere forhold. Der er primært tale om foreninger med mange og store motionsløb på programmet. Det hele er nu mundet ud i, at 31 klubber har ønsket et ekstraordinært årsmøde med ønsket om en ny bestyrelse. Den nuværende bestyrelse er derfor gået af og en ny skal vælges på et ekstraordinært årsmøde den 3. juli. 

Du kan læse mere her 

Viking Atletik har været medunderskriver på ønsket om en ny bestyrelse. Vi møder ikke DAF meget i vores hverdag, men den tidligere omtalte licensløsning er vi så stærk modstander af, at vi ikke  ville kunne fortsætte med være medlem i DAF, hvis den blev indført. Derfor ser vi frem til, at der med en ny bestyrelse, forhåbentlig kommer en anden afklaring på løsning af de økonomiske udfordringer, som DAF står med. 

Del denne side

Følg Etape Bornholm