Nyheder

Budget 2022

Budgetlægningen 2022 er i gang!

Bestyrelsen behandlede på bestyrelsesmødet den 4. oktober budgettet for 2022.

Der er en del usikkerhed om situationen efter Corona og ikke mindst om vi kan få sat gang i vores events igen. 

Overordnet set får vi hovedparten af vores indtægter fra 2 steder - enten kontingentindbetalinger eller overskuddet fra vores events. Desuden kommer der indtægter fra kommunen (lokaletilskud og medlemmer under 25 år) og sponsorindtægter, lejeindtægter m.v.. 

Men vores events og kontingentindtægter tegner sig for over 85 procent af vores samlede indtægter. Der skal jo være balance mellem indtægter og udgifter, ligesom der skal lægges penge til siden til vedligeholdelse, anskaffelser m.v. Det er med succes det vi har gjort i mange år, så vi har kunnet bygge den nye bygning. 

Vi håber på, at vi i 2022 får sparket vores indtægter tilbage til det "normale". At både Etape Bornholm, Höst Open og Bornholm Rundt på Cykel igen kommer tilbage til tidligere tiders deltagertal. Disse events udgør "normalt" ca. 90 procent af vores samlede indtægter på vores events. Men de mindre events må også gerne vokse igen. Nu hvor alt jo forhåbentlig bliver normaliseret igen. 

Udkastet for budget 2022 bliver da også lavet med udgangspunkt i uændret kontingent. Vi hæver først kontingentet, når det er absolut nødvendigt. Som medlem er du jo medejer af foreningen og derfor er målsætningen, at vi kun hiver penge ud af dig, hvis det er helt uundgåeligt. 

I december anden behandler vi så forslaget. I sidste ende er det DIG der afgør hvilket budget vi skal have.... Det sker på generalforsamlingen til februar. Der skal det godkendes af medlemmerne. 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm