Nyheder

TAK for Etape Bornholm 2018

Stor tak til alle for hjælpen.

Tak for et super godt Etape Bornholm

Etapeudvalget og jeg vil gerne sige tak for et super godt gennemført Etape Bornholm. Stor set alt gik præcis som planlagt og rigtigt mange medlemmer var involveret. Stor tak til alle for den indsats.

De tilbagemeldinger vi har fået, er stort set alle positive. Rigtigt mange roser vores event – og ikke mindst den måde, som vores mange hjælpere er på. Den tak sender vi straks videre til jer. Mange af jer hjælpere har fortalt, at løbere har været forbi og takket jer for indsatsen, når I har stået og f.eks. delt vand ud. Det er fuld fortjent.

Løbeverdenen forandrer sig hele tiden. Det som trækker løbere til, er ikke det samme som det var for 20 – 25 år siden. Det gælder hele tiden om at tilpasse, det vi tilbyder. Det gør vi så. Vi har fokus på, hvad der trækker løbere til, så vi kan holde vores deltagertal. Vi kan da heldigvis også konstatere, at vi i år for 2. år i træk gik frem deltagermæssigt. Ikke meget, men bare lidt. Som det ser ud, når man ser på motionsløb i det ganske land, så er alt andet end en tilbagegang, en sejr. Ligesom man ser det her på Bornholm, så har det samlede antal af løb (alene DAF,s klubber er gået fra 500 motionsløb årligt til over 1600)  og de krav deltagerne stiller for en god oplevelse, betydet, at rigtigt mange løb er gået tilbage. Flere løb er blevet halveret. Mange indstilles helt i disse år.

Så længe vi fortsat kan mønstre over 2000 deltagere (der var 2214 med i år), er vi tilfredse. Etapen er jo langt mere end et løb, det er en ferie. Så vi kan ikke forvente, at alle kommer igen år efter år.

Vi vil fortsat holde fast i forandringer. Forandringer ser nogen som et tilbageskridt – de vil heller gøre tingene, som for 20 år siden. Har der f.eks. været store vinderpræmier, så skal der fortsat være det og så videre. Netop vinderpræmierne har vi nu valgt, at dele ud på flere af løberne og samtid gået bort fra tanken om, at gode præmier lokker de bedste til. Den holder ikke længere. Den lokker præcis det antal til, som kan vinde en præmie – resten bliver hjemme. Nu fik vi en spændende konkurrence, på lidt lavere niveau, men hvor også lokale kunne gøre sig gældende og føle sig præmiemæssigt værdsat.

Den udvikling vil vi fortsætte.

Vil man noget andet, står det jo en frit for, at lave sit eget løb. ”Markedet er frit”. Viking Atletik laver det løb, som vi føler er det rigtige.

Det som alle undersøgelser tyder på, er, at det er totaloplevelsen, der betyder noget for deltagerne. I vores tilfælde er det oplevelsen, det gode liv, gerne for hele familien. Præcis det, som samarbejdet gennem 3 år med Nordea Fonden er gået på. Vi vil fortsat forsøge, at koble andre aktiviteter på etapen, så man også kan opleve Bornholm kulturelt før løbet. Det vil have vores hovedfokus de kommende år. En bredere og mere mangfoldigt totaloplevelse.

I år fik vi en del hjælp ude fra, til nogle af de mange opgaver i løbet. Vi fik 4 nye foreninger med ind over Etape Bornholm. De klarede opgaven rigtigt godt. Tak for jeres indsats. Man kan spørge sig selv, om det er nødvendigt, når vi nu samtidig kan mønstre over 1500 medlemmer i Viking Atletik (jeg ved godt at rigtigt mange af jer, rent faktisk også deltager i løbet som aktive - og det SKAL der være plads til). Lad det være slået fast en gang for alle: Når vi laver events, så gør vi det primært for, at skabe bedre idrætslige muligheder for vores aktive. Både motionisterne og ungdommen, eliten m.v. Jo flere penge vil skal betale for hjælp ud af klubben, des mindre kan vi lave idræt for. Så det er en rigtig uheldig spiral at komme ind i.

Jeg vil gerne appellere til, at når vi fremtidigt, skriver ud om hjælp, så bakker flere op. Det billige kontingent og det, at vi kan lukke alle huller ved vores events, hænger altså sammen. De hjælpere vi benytter os af, er for rigtigt manges vedkommende er kommet godt op i alderen. Vi mangler fornyelsen, så vi kan fortsætte med vores aktivitets niveau – både med events og de daglige træningstilbud.

Vi går nu i gang med at evaluere årets etapeløb. Det kan ikke undgås, at der sker småting og fejl. Små ting der skal ændres og justeres. Skriv endelig til mig, hvis du har forslag. Har du været hjælper, så send en kort evaluering for dit område. Småting går galt, når det gælder klargøring, opstilling, udlevering m.v. Deltagerne opdager ikke noget, men det er vigtigt, at de funktioner vi har, også internt forbedres og udvikles, så det bliver lettere at være hjælper. Det bruger vi meget tid på – det kræver blot, at vi/jeg hører om det. Send gerne til cc@viking-atletik.dk

Vi glæder os rigtigt meget til næste omgang af Etape Bornholm. Det sker igen i uge 30 – næste gang i 2019.

Endnu engang stor tak for jeres opbakning

 

Claus Clausen

Formand.

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.