Nyheder

Status byggeri, oktober 2019

Lidt nyt om vores kommende byggeri, som nu er kommet et stort skridt videre

Den har været længe undervejs… Vores nye fitnessbygning. Men nu er vi stort set klar til at tage næste skridt. Et ganske afgørende skridt. Vores arkitekt har udbudsmaterialet klar og i løbet af uge 43 vil det blive sendt ud. I midten af november er der så svarfrist, hvor de inviterede firmaer kan give deres bud. Der er fire lokale entreprenører der er inviteret med i en "totalentreprise".

Fra klubbens side håber vi, at det hele nu er sat på skinner og selve byggeansøgningen også behandles hurtigt. Grunden vi ejer og hvor vores kommende bygning skal ligge, findes der en lokalplan for. Nr. 72 og er fra juni 1994. Formentlig fra dengang hvor man opførte bowlingcentret. Hele området som vi bor på, blev dengang tiltænkt at skulle være et ”Bydelscenter” bl.a. for ”at sikre borgernes forsyning af dagligvarer og service” – tæt på øvrige idrætsområder. Gården, Louisenhøj, og de ca. 5500 m2 grund eksisterer stadigvæk og ejes i dag af Viking Atletik. Lokalplanen giver derfor velbeskrevne krav til højde, drøjde og materialekrav på nye bygninger og der er også faste veldefinerede byggelinjer på vores grund. Vores nye bygning ligger heldigvis inden for alle disse krav – og derfor skulle sagen være ”lige til”.

Den næste måned bliver spændende for os.

Tanken med byggeriet er, at det skal gå i gang i februar/marts og stå færdig til oktober 2020. Når det sker, vil vi rømme den nuværende fitnessbygning og rykke det hele til Louisenhøj. I dag råder vi over lidt over 200 m2. inde på Rønne Stadion. Den nye bygning vil mere end fordoble dette antal m2, men ikke mindst, vil vi få en sal (uden udstyr), som giver os nogle muligheder for ”gulvtræning”, som vi i dag bruger gymnastiksale og vores mødelokale til. Så bygningen bliver langt bredere anvendelig og kommer alle vores mange tilbud til gode. 

Tiden – og ikke mindst forsinkelserne – har lært mig, at det er en god ide, at tage forbehold.... Nu ser vi hvad der sker og så vender jeg løbende tilbage med orientering om status.

 

Claus Clausen

Formand

Om projektet

I slutningen af 2017 fik vi den glædelige nyhed, at vi var blevet en del af projektet ”Fitness For Alle”. Et landsdækkende projekt, hvor tre ansøgere blev udvalgt til et forsøgsprojekt og som dermed  var modtager af et større beløb til bl.a. den fysiske indretning af et fitnesstilbud, som skal primært skal omfatte inkludering af bevægelseshæmmede. Vi vil flytte vores nuværende fitnessbygning til Louisenhøj hvor vi samtidig vil indrette en kommende bygning, så den kan bruges langt bredere end i dag. En samlingspunkt for aktiviteter i Viking Atletik.

De tre projekter ligger i Rønne (Viking Atletik), Gårslev ved Veje og i Gladsaxe.

 

FAKTA

Om kampagnen

’Fitness for alle’ er en kampagne, der skal skabe innovative og nytænkende tiltag, som gør fitness tilgængelig for mennesker med bevægelseshandicap.

Gennem forsøgsprojekter, forskning, læring, inspiration og formidling skal kampagnen skabe øget interesse for og ny viden om, hvordan man kan nedbryde både fysiske og sociale barrierer, så der skabes lige muligheder for fitness for alle. Målet er øget sundhed og velvære for alle – til gavn for den enkelte og til gavn for samfundet.

Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Bevica Fonden, Danske Handicaporganisationer, DIF, DGI, Parasport Danmark og Bevæg dig for livet – Fitness udgør tilsammen partnerskabet bag kampagnen.

TrygFonden støtter kampagnens forskningsindsats, der gennemføres af Center for tilpasset idræt og bevægelse på Syddansk Universitet. BARK Rådgivning er sekretariat for partnerskabet og står for den daglige udvikling og gennemførelse af kampagnen.

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.