Nyheder

Spørgsmål om kontingent - se her

Flere har stillet spørgsmål til vores kontingent - især om betaling helårligt eller kvartalsvis.

Her i forbindelse med årsskiftet får vi flere spørgsmål til vores kontingentsatser. Mest omkring betaling af årskontingent og fitness.

Vores satser kan ses her - http://viking-atletik.dk/meld-dig-ind/ - satser der altså er oplyst om, da du meldte dig ind. 

Hele ideen bag vores kontingentsatser er naturligvis at holde dem så langt nede som muligt. Du er jo medejer af klubben og det overskud vi får, bliver brugt på medlemstilbud, materiel m.v. og så selvfølgelig, at holde dit kontingent så lavt som muligt. Derfor er vores priser så lave! Ingen privatpersoner skal tjene på det – hele ideen bag foreningstanken. Overskuddet bliver i foreningen til alles bedste.

Nå, tilbage til kontingentsatser. Når du er tilmeldt årskontingent eller et af vores familiemedlemskaber, får du en rabat. Den rabat gives netop, fordi du betaler en gang om året... 

Fitness – de 300 kr. som du betaler – er også en engangsydelse, som betales 1. januar og gælder for hele året. Hvis denne ydelse skulle være delt op på flere betalinger, siger det sig selv, at ydelsen også ville være højere. Det ville koste mere og det ville ”lægge os ned” i administration, hvis vi skulle gøre dette. Til gengæld kan man nyde godt af et meget lavt kontingent, som er i alles interesse.

Skal i samme forbindelse også lige nævne, at de 300 kr. man betaler for fitness, er en brugerbetaling, der ikke refunderes, hvis du melder dig ud i løbet af året. Også her ville den mulighed, altså for refusion, have betydet, at beløbet skulle være langt højere end 300 kr. Så det er billigst for dig, at vi gør det på denne måde. 

Vores kontingentsatser er baseret på, at du er medlem af en idrætsforening og det tilbud vi har, er medlemskaber der løber på årsbasis. Til gengæld kan man ”gå til det hele”, altså alle vores tilbud, for kun 750 kr. om året.

 

Claus Clausen

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.