Nyheder

Medlemstal

Hvor mange dyrker idræt i landet?

Traditionen tro offentliggøres foreningernes medlemstal for 2020 snart. Tal som de mange idrætsforeninger har indberettet omkring årsskiftet. Det er DGI og DIF der offentliggør disse tal. 

Man opgør medlemstal ud fra "Aktive medlemmer, der har været medlem mindst 3 måneder i et kalenderår". 

i 2004 var vi ca. 300 medlemmer i Viking Atletik. Altså unikke medlemmer. Siden har det kun gået en vej, nemlig opad. Altså lige indtil marts 2020, hvor landet jo som bekendt blev ramt af Corona. 

De sidste sidste par år har vi været registreret med følgende tal:

2015: 1453 medlemmer

2016: 1563 medlemmer

2017: 1663 medlemmer

2018: 1826 medlemmer

2019: 1967 medlemmer

2020: 1844 medlemmer (påvirket af corona, hvor kun få meldte sig ind efter marts måned)

I skrivende stund er vi ca. 1550 medlemmer af Viking Atletik. Men tallet der til nytår gøres op, vil så tælle alle dem med, der fra nu af melder sig ind. Mon ikke det rykker sig, når først landet igen åbnes?

Vi opgør vores medlemstal i unikke medlemmer, altså hvor et medlem kun tæller med en gang. Vi er en multiidrætsforening hvor man inden for det betalte kontingent kan dyrke alle vores idrætsgrene. Kun fitness har vi en ekstra betaling på, hvor man betaler 300 kr. som en brugerbetaling for de udgifter der er til opvarmning, maskiner m.v. Dette er ikke et kontingent, men en brugerbetaling. Familiemedlemsskaber betaler også kun 300 kr. for dette - uanset hvor mange man er i husstanden. 

Vi er gennem de sidste par år blevet bedt om, at tælle aktivitetsmedlemmer - altså hvor mange der dyrker de forskellige idrætsgrene. Det har været en umulig opgave, da vi ikke registrerer hvem, der dyrker hvad.  Så dette tal har baseret sig på et gæt. I 2020 har vi derfor kun indberettet tallet for unikke medlemmer, altså hvor man kun tæller med en gang. Derfor kan det officielle tal der kommer ud, indikere en halvering af vores medlemstal. Dette er dog - på ingen måde - retvisende :-).

 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.