Nyheder

Løbetræning fra tirsdag

Der tale om en nødplan med afstandskrav. Kun etablerede hold og genstartshold. Begynderhold starter først 9. juni.….

Løbetræningen genstarter tirsdag den 19. maj

Men der er tale om nødtræning i coronasmittens skygge. Så det vil ske på en helt anden måde, end vi plejer. Håber naturligvis på forståelse for det. De anbefalinger som DIF har udsendt, vil blive fulgt.

Indtil videre gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer pr. gruppe og der er også afstandskrav.

Begynderholdene starter der først den 9. juni……

Det der starter på tirsdag den 19. maj er følgende:

Genstartshold og etablerede hold. Ligeledes starter vores walktræning.

Det er helt op til hver enkelt af vores instruktører, om de vil være til stede. Er de ikke det, så løber holdene (max 10 personer) for sig selv. Ellers deler instruktørerne jer op i hold.

Al opvarmning foregår internt på holdene - altså ingen fælles opvarmning. 

Man må IKKE skifte mellem grupperne undervejs i træningen…..

Vi laver også ”ensretning” i skoven. Princippet er, at vi løber i Nordskoven ”mod uret”. Altså ud på stisystemerne langs Haslevej og hjem på stisystemerne langs vandet.

Mødested er græsplænen for de etablerede hold.

Mødested er asfaltvejen ned til Efterskolen fra Haslevej for genstartsholdene.

Der må max være 10 samlet i hver gruppe. Der skal tilstræbes at der er 2 meter mellem hver deltager internt i grupperne når vi løber (mindste krav er en meter før vi løber, altså når vi mødes).

Deltag IKKE i træningen hvis du føler dig sløj/syg.

Her deltager skal have sin egen håndsprit med.

Berøringer er ikke tilladt.

Kom til træningen så sent som muligt og tag hjem umiddelbart efter træningen er sluttet.

Undgå overtøj – Sneglehuset må IKKE benyttes.

Vi må ikke bruge rekvisitter – men det gør vi jo hellere ikke….

Vi glæder os til at se jer på tirsdag.

HUSK – Etablerede hold starter på græsplænen – Genstartshold starter på asfaltvejen. 4 meter mellem hver gruppe. Max 10 personer i hver gruppe.

Alle beskeder, påbud, forbud givet af trænerne skal efterkommes.

Træning hver tirsdag kl. 16:45 og lørdag kl. 10:30 - samt torsdage 16:45 for dem som har træning disse dage.... 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.