Nyheder

Husk GF i morgen

Det er på Torneværksvej 20, tirsdag den 4. februar kl. 19:00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere.
 3. Beretning for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 4. Regnskabet for det forløbne år fremlægges til godkendelse.
 5. Forslag til aktivitetsplan og målsætning for det kommende år fremlægges til godkendelse (skriftlig).
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Godkendelse af budgetforslag for det kommende år.
 8. Godkendelse af kontingentforslag
 9. Valg af:

    *   Kasserer Keld Madsen

 • 3 (4) bestyrelsesmedlemmer

  Mogens Kjær,

      Miriam Asvarisch (afgår uden for tur),

      Laura Hulgaard,

      Camilla Damkilde Christensen

 • Suppleant til bestyrelsen Lis Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
 • 1 revisorer Kenneth Jensen
 • Revisorsuppleant Connie Frederiksen
 1. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenens punkt 5. skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest den 21. januar 2020.

 

Bestyrelsen håber at se jer alle.

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.