Nyheder

Gruppe og zone opdelt træning

Det er muligt at træne flere end 10 personer, så længe man er opdelt og ikke "mixer" grupperne.

Vær opmærksom på, at intentionen med de nuværende coronaregler er, at man skal undgå smitte - selvfølgelig. Det er ikke at forhindre udøvelsen af idræt og træning. 

Derfor er det muligt, at man træner flere end 10 personer i f.eks. en sal, på et stadion m.v.. Men det skal ske således, at man fortsat holder forsamlingsforbuddet på 10 personer. Derfor kan man alligevel godt træne flere end 10 personer i en hal eller på et stadion. Der skal blot være 40 m2. afmærket område til hver gruppe af 10 personer. Der må ikke være udveksling af materiel eller personer mellem grupperne. Så man møder ind i en gruppe/zone - og der bliver man under hele træningen. 

Ved løbetræning kan man også løbe i grupper af 10 - også flere grupper efter hinanden, hvis der bare er afstand mellem grupperne (anbefaler 4 meter). 

Det anbefales, at der er 2 meter mellem hver gruppe/zone når man træner i en hal eller mødes før f.eks. en løbe- eller cykeltræning. 

Jeg har sakset denne fra DIF hjemmeside. Politi-testen, hedder den. Husk endelige, at politiets opgave er at beskytte os. Så stor ros til dem for at tilse, at vi gør det rigtigt. Det er for vores sikkerhedsskyld, at de løser deres opgave. Bl.a. ved aktiv vejledning, når de kommer på besøg. 

 

Hvordan organiserer I bedst gruppeopdelt træning for voksne, så I ikke bryder forsamlingsforbuddet og risikerer bøder? Hvad er reglerne for tilskuere? Kan I have tilskuere til træning, og hvordan kan I i så fald sikre, at det sker forsvarligt?   

DIFs Corona-taskforce har samlet de bedste råd til, hvordan idrætsforeninger kan organisere gruppeopdelt træning, så man ikke bryder forsamlingsforbuddet og risikerer at bøder.

DIF kalder det ”POLITI-TESTEN”. Det vil nemlig altid være en meget konkret vurdering, om det gældende forsamlingsforbud er overholdt eller ej uanset vores retningslinjer. Politiet vil ofte skulle foretage denne vurdering på et kort øjeblik. Det syn, der møder dem, vil danne basis for deres konklusion.

Råd nr. 1: Klart og effektivt adskilte grupper
Det er fortsat muligt at sektionsopdele træningen i grupper på max 10 personer for voksne, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign. Vores anbefaling er, at der er mindst to meters afstand mellem grupperne.

Grupperne kan enten selvtræne, eller der kan være en træner, der står for træningen. Som noget nyt, åbner de nye retningslinjer op for, at en træner godt må have ansvaret for træningen/aktiviteterne i flere grupper, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign. Træneren må desuden kun være fysisk placeret i den ene af grupperne og må således ikke have kontakt med personerne i en anden gruppe.

Test-spørgsmål:
Vil det være tydeligt for politiet:
– at der er tale om forskellige grupper?
– at grupperne tydeligt og effektivt er adskilt med fx kegler, tape eller lign.?
– at der ikke er personer, som bevæger sig fra gruppe til gruppe?

Råd nr. 2: Lav en struktureret plan for tilskuere
Der er tilladt at have tilskuere ved både stævner og træning. Dette er en mulighed, som mange forældre typisk gerne vil benytte sig af.

Vælger I at tillade tilskuere, bør I lave en plan, som sikrer, at I kan overholde følgende:
– Tilskuerne skal have en fast plads og skal sidde ned under hele træningen eller turneringen– kun toiletbesøg, kortvarige besøg i fx cafeteria mv. kan forsvare, at de forlader deres plads.

– Den faste plads kan enten være på fx tribuner eller en medbragt klapstol.

– Tilskuerne skal være placeret med næsen i samme retning alle sammen, og der skal være mindst én meters afstand til hinanden, ligesom der skal være mindst 2 m2 areal pr. tilskuer.

– Tilskuerne må ikke have kontakt med de udøvere, der træner – det gælder også for forældre.

– Evt. forplejning skal indtages på de faste pladser med mindre, der er offentlig tilgængelige cafeterier eller restauranter i idrætsfaciliteterne.

Testspørgsmål:
Vil det være tydeligt for politiet:
– at der er tale om tilskuere – dvs. kan I fx sikre, at børnene ikke løber frem og tilbage mellem træning og forældre på tilskuerpladserne?
– at tilskuerne placerer sig med den nødvendige afstand til hinanden –med næsen i samme retning?

Råd nr. 3: Nødvendige voksne i børn og unge grupper til og med 21 år (forsamlingsforbud på 50)
Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer ved idrætsaktiviteter for børn og unge til og med 21 år inkl. ”nødvendige voksne”.

Men hvad er en ”nødvendig voksen”? Og kan man presse citronen en smule og fx hævde, at Hans, Valdemar og Otto på 22 år, er ”nødvendige voksne”, fordi de er blevet forfremmet som hjælpetrænere på seniorholdet?

Vores klare anbefaling er, at I ikke presser citronen. Det er brandærgerligt, at tre holdkammerater ekskluderes fra fællesskabet og træningen for en periode. Men det er prisen, vi desværre må betale for at holde en stor del af vores børn og unge-idræt i gang.

Vores bedste råd er, at I kun fortsætter med de ”nødvendige voksne”, der var behov for, FØR de nye restriktioner blev indført.

Test-spørgsmål:
Virker det plausibelt, at er der mere end 1-2 voksne træner på et ungdomshold? Eller virker nødvendigt med forældredeltagelse til børn over 12 år?

Hent DIFs og Firmaidrættens samlede retningslinjer her

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.