Nyheder

Depositum chip

Du mister dit depositum hvis du ikke udmelder dig til tiden - og afleverer chippen

I løbet af 2020 indførte vi et depositum for den chip, som vi udleverer som adgangsnøgle til vores fitnessbygning. 

Depositummet er dels for selve chippen, men også bundet op på, at man opsiger sit medlemskab rettidigt. Det er 150 kr. man betaler for chippen. Et beløb man altså kun får igen, hvis man overholder nogle frister for aflevering og udmeldelse. 

Baggrunden for indførelsen af dette var, at vi kun fik ca. 5 procent af vores udleverede "nøgler" retur - og at vi desværre oplevede, at over halvdelen af vores medlemmer først meldte sig ud efter sidste tidsfrist for dette. Altså først efter opkrævningen var udsendt. Dette betød en betragtelig merudgift for klubben i form at forgæves udsendte opkrævninger - og mistede "nøgler". En udgift på ca. 50.000 kr. pr. år. 

For at få depositummet igen, så skal man altså melde sig ud til tiden, som er senest den 10. i måneden forud for et kvartal. Man skal ligeledes aflevere sin chip senest 10 dage efter medlemskabet er ophørt. Det vil sige for indeværende kvartal, så var det den 10. januar. Ellers skal vi slette chippene - får vi dem til tiden, kan de genbruges. Da hele ideen med depositummet var, at der dels skulle spares penge, dels spares tid, så vil disse regler blive overholdt. 

Samtidig skal vi beklage, at mange af jer, har ringet og skrevet og sagt, at I ikke har fået opkrævningen af kontingent. Eller fået den meget sent - faktisk efter betalingsfristen er udløbet. Det beklager vi. Vi betaler en bureau, Nets og Postnord for håndteringen heraf, men det fungerer åbenbart ikke optimalt. Ærgerligt. Der skal naturligvis bare betales, når I modtager opkrævningen. Vi har hverken rykkergebyrer eller andet - og vi kontakter altid medlemmer for en afklaring, før man slettes. Tak for jeres forståelse for dette.

Vedr. udmeldelse, så skal dette altid ske til medlem@viking-atletik.dk. Fristen er altid den 10. i måneden forud for et kvartal - altså 10. marts, 10. juni, 10. september eller 10. december. For årsmedlemskaber er det altid 10. december. Fristen er sat så vi undgår unødige udgifter og en hulens masse ekstra arbejde - derfor vil den blive overholdt :-)

Claus Clausen

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.