Nyheder

Budget og regnskab

Det er ikke nemt, når ingen ved noget....

Kære medlemmer. Selvom både bestyrelsesmøder og generalforsamling ikke kan afholdes den kommende tid, så befinder klubben sig jo i "hverdagen", som den nu engang er. Der skal fortsat lægges budgetter for det kommende år og regnskaberne skal føres - og der skal laves årsregnskab for 2020. Det kan man ikke bare springe over.

Det man gør med både budget for det kommende år - og regnskabet for 2020 er, at bestyrelsen udarbejder og godkender internt - og derefter skal det godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen. Når det er godkendt af jer, så er det det, vi arbejder ud fra.

Budgettet for 2020 er meget vanskeligt at lægge. For hvad må vi? Hvornår må vi det? Vi har lavet et budget, som går nogenlunde på, at vi i løbet af først på sommeren får lov til at åbne op for vores events igen. Events er mere end halvdelen af vores indtægter. Kontingenter udgør også en stor del - ca. 30 procent af det samlede budget, men her må vi konstatere, at coronaen har været meget hård ved os. Der har næsten ingen tilgang været - og mange har meldt sig ud, nu hvor der ikke må/kan trænes. Det er der taget højde for i det budget, som vi har lagt - og som vi kører med indtil generalforsamlingen kan holdes. Det betyder bl.a. at der flere steder, hvor vi må holde igen. Som vi også har gjort i 2020 - i øvrigt. 

Men lad os drøfte det på generalforsamlingen, hvornår den så end kan holdes. Det vigtigste lige nu er faktisk, at vi har finansieringen på plads til byggeriet. Måske er der nogle få ting, hvor vi skal se på en udsættelse af nogle anskaffelser til senere, men i store træk, er det på plads. 

Regnskabet for 2020 er også klart. Det er jo som det er, - men skal selvfølgelig også godkendes af jer på generalforsamlingen. Årets overskud bliver...... et minus. Vi kommer ud af regnskabsåret 2020 med et lille underskud på ca. 8300 kr. Det er billigt sluppet. Men langt fra det, vi normalt ender på af overskud - og som jo straks kanaliseres ud til idrætstilbud og idrætsinvesteringer (som vores byggeri) - altså mere idræt. Især events har vi haft meget mindre indtægter end vi plejer - men heldigvis, har vi været meget begunstiget af de statslige puljer som DGI og DIF har administreret. Vi har fået støtte over tre gange. Også RealDania, som er med inde over vores igangværende byggeri, har været der for os. Ligeledes har kampagnen  bag "Fitness For Alle" støttet op om de udfordringer og ekstra udgifter der har været ifm. den konkurs, som vores første entreprenør løb ind i.

Vi har også fået en rigtig flot sum i den frivillige indsamling, som vi lavede i sommers. Endnu engang tak for det. 

Så set i coronaens lys, er vores regnskab for 2020 tilfredsstillende. Det fremlægges som skrevet, når vi holder generalforsamling.

 

Claus Clausen

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.