Nyheder

Beretning fra GF

Her følger bestyrelsens beretning fra tirsdagens generalforsamling i klubhuset

Den 17 oktober døde Preben Mortensen, 80 år gammel. Preben var, om nogen, manden bag Viking Atletiks opstart i 1973. Han begyndte at løbe for at tabe sig – han tænkte nok, det kan man jo gøre sammen med andre, især når man var så socialt anlagt, som Preben var. Så hvorfor ikke få andre med på vognen? Inden længe blev der sat skub i Viking Atletik, hvor det hele blev organiseret og der kom flere frivillige ledere til. Fra 1976 blev Viking Atletik en helt selvstændig klub, samtidig med udviklingen for vores idræt gik hurtigere og hurtigere. Det blev ”in” at løbe – joggingbølgen ramte Danmark. Men også på atletikfronten var der grøde. Mange unge begyndte at gå til atletik – ikke kun løb men også de tekniske atletikdiscipliner. Spring, kast, sprint.

Klubben voksede stille og roligt og fik i løbet af få år rigtigt mange dygtige udøvere, der kunne skrive både danmarksmester, rekordholder, landsholddeltager m.v. på CV,et.

Viking Atletik er i dag en anderledes klub ! I løbet af de sidste mange år er tyngden flyttet fra atletikstadion til skoven, fra vægtlokalet i kælderen på stadion til vores egne fitnesslokaler og mange andre supplerende tilbud er kommet til. Vi er inde på en sti, hvor vi er på vej til at blive en multiforening.

Men det hele startede med, at Preben Mortensen skulle tabe sig. Tilbage i starten af 70,erne. Det er vi ham dybt taknemlige for – Tak for alt Preben. Tak for alt den tid du brugte til glæde for så mange andre mennesker.

Viljen til forandring er det, der kendetegner Viking Atletik. Tilpasning til den tid vi lever i. Tilpasning af de træningstilbud vi har. Hurtige beslutninger om at igangsætte noget nyt – der skal ikke være så langt fra tanke til vi iværksætter gode ideer. Heldigvis bakket op af mange frivillige trænere, ledere, hjælpere og ikke mindst vores medlemmer. Det Preben grundlagde, har udviklet sig til øens største idrætsforening. I 2019 var vi 1967 medlemmer – det vil sige, målt på et medlem, der har været hos os i mindst 3 måneder. Ikke dobbeltmedlemskaber. Det er tæt på dobbelt så mange som den næststørste idrætsforening på Bornholm. Det er ikke mål for os at være mange – men det er et mål at have gode attraktive tilbud. Så kommer medlemmerne af sig selv.

Tak til alle for jeres indsats med det. Tak til alle jer, der er med på at vi tænker nyt – og får ting prøvet af.

På sidste generalforsamling lagde vi op til en drøftelse af, hvad vi skal i fremtiden. Hvordan skal vi se ud om 8 til 10 år? Skal vi fortsat satse på events - og idræt for medlemmerne med lige stor fordeling? Eller skal vi i virkeligheden satse mere på den daglige træning? Klubbens fornemmeste opgave er jo at lave noget for vores medlemmer. Medlemmerne er jo dem der ejer ”os”. De to ting kan sagtens gå hånd i hånd og ærligt talt, så forestiller hverken bestyrelsen eller andre, at vi f.eks. om 10 år ikke har et Etape Bornholm. Men omfanget og størrelsen på de enkelte events kan sagtens ændre sig. Denne fremtidsdrøftelse, som vi skulle have taget fat på i 2019, er dog ikke kommet i gang…. Det hænger naturligvis sammen med, at vores byggeri, som er en væsentlig del af vores fremtidssnak, gik helt i stå sidste forår. For at sige det lige ud, så hang planerne om et byggeri i en så tynd tråd på et tidspunkt, at vi for alvor drøftede, om planerne havde nogen fremtid overhovedet. Ikke fordi vi ikke ønsker et byggeri, ikke fordi økonomien ikke var der, men ganske enkelt fordi de prisberegninger på byggeriet, der forelå, altså den bygning som vores arkitekt fra cubo havde tegnet, viste et langt dyrere projekt end vi havde penge til. Og langt dyrere end det, som det skal koste at bygge.

Om arkitekten havde misforstået projektet eller beregningerne bare var forkerte, vidste vi ikke. Men det hele gik i hvert fald i stå.

Vi kunne ikke gå videre med projektet, når enderne tilsyneladende ikke hang sammen. Det gik så meget i stå, at vi i bestyrelsen ville indstille projektet helt. Et sidste forsøg – altså kontakt til arkitekten og kampagnen bag ”Fitness for alle”, blev gjort. Heldigvis kom vi i gang igen. I løbet af slutningen af 2019 gennemførte vi så endeligt et udbud. Noget der skulle have fundet sted i det tidlige forår 2019. Og heldigvis havnede vi på en pris, som et sådant byggeri skal koste. Så enderne igen hang sammen. Det svarede til den sum, som vi havde skrabet sammen.

Medio januar skrev vi kontrakt. Nu kører sagen. Byggeansøgningen er klar – formentlig uge 8 - og i løbet af foråret har vi byggestart. Færdiggørelse skal meget gerne ske i slutningen af året. Alt i alt er vores samlede budget på lige over 10 mio kroner inklusiv moms og maskiner, indretning m.v. Vi er jo en forening, så vi kan ikke fradrage moms…. Opsparing, fondstilskud, lån og salg af gammel bygning finansierer det hele.

Vi skulle meget gerne, når huset står færdigt, kun skylde 1,4 mio. kr. væk. Her optager vi en kredit og efterfølgende omlægning til endeligt lån i Kommunekredit ved færdiggørelse af byggeriet. En kassekredit i Nordea bliver nok også nødvendig, men lad os lige se hvordan det hele ender. Til gengæld kan vi så, i slutningen af året, tilbyde vores medlemmer idrætsfaciliteter af meget høj kvalitet. Til den tid vil forsinkelsen på et år sikkert også være glemt……

Så kan vi til gengæld glæde os over, at vi igen turde tage en chance – tænke nyt, tænke udvikling. Vi bygger videre på den måde, som klubben har tænkt på lige siden dengang i 1973, hvor en gruppe mennesker, med Preben i spidsen.

Med den nye bygning, så kommer der også nogle ændringer i måden der betales kontingent m.v. Selve kontingentet vil ikke blive berørt. Vel at mærke som det ser ud nu.

Men dels vil de nye nøglebrikker til bygningen blive en del dyrere end det kortsystem vi bruger i dag. Dels kan vi se, at vi i dag ikke får kortene igen, når folk melder sig ud. Flere end 9 ud af 10 kort bliver aldrig afleveret. Derfor vil vi overveje, ifm overgang til ny bygning, at der simpelthen skal betales et depositum for nøglebrikken og medlemskabet. Et beløb man får igen, hvis man melder sig ud i tide, det vil sige seneste den 10. i måneden forud for et kvartal, og afleverer sin nøglebrik. Ellers går pengene tabt og bliver i klubkassen. Lige netop det med udmeldelse til tiden, slås vi også rigtigt meget med. Selvom alle der melder sig ind, meget klart får besked på, at den 10. i måneden er fristen for udmeldelse. Der går masser af tid til den del – og vi har rigtigt mange udgifter på ingen ting…. Og der er jo kun en til at betale i sidste ende. Over halvdelen af medlemmerne, der melder sig ud, gør det efter den frist, vi ellers har aftalt, da de meldte sig ind. Andre igen hører vi aldrig fra – men må slettes i sidste ende. Det er tidsspilde og koster en del, både arbejde og udgifter til udsendelse.

Men foreløbig så har vi 10 måneder at tænke en løsning igennem på. Vi skal helst finde den mindst muligt krævende administrative løsning. Vi skal bruge vores tid på idræt – ikke administration.

Vi glæder os rigtigt meget til den nye bygning og de forbedrede muligheder der er for træning inden for alle klubbens områder.

Idrætsmæssigt har 2019 gået godt. Vi må dog erkende, at løb p.t. er inde i lidt af en krise. Færre kommer til vores løbetræning end for 5 – 10 år siden, hvor løb boomede helt vildt. Ikke kun hos os, men også på landsplan. Sådan går alt i bølger. Vi vil i 2020 forsøge et nyt fremstød for løbetræningen. Via mere direkte markedsføring og via en husstandsomdelt reklame. Det kunne være skønt, hvis vi igen kunne blive over 300 personer der træner i skoven tirsdag og lørdag. Til gengæld er der kommet flere walkere. Det er der hvor væksten er p.t. I 2020 udvidede vi med powerwalk – der sammen med stavgang nu giver endnu flere mulighed for at komme i skoven.

Nye initiativer var der også inden for fitness. Crossfit og spinning blev udvidet med Kettlebell træning og Cheerleading. Vi udvider gerne når der kommer nye initiativer. Noget vores kommende bygning vil give endnu bedre mulighed for, da vi jo der, vil få den sal, som vi længe har manglet. Vi får langt bedre vilkår for holdtræning. De ting der i dag foregår i vores mødelokale vil flytte til fitnessbygningen. En lille ændring bliver så, at de aktiviteter, som i dag kan dyrkes uden at have fitnessadgang, vil kræve at der tilkøbes denne mulighed. Men tæt på 90 procent af vores medlemmer (over 15 år) har allerede i dag fitnessadgang.

Atletiktræningen er også i faste rammer. Atletikudvalget tilbyder løbetræning for elite og ungdom og atletiktræning. Atletik – vores ophav – er meget teknisk og manglen på trænere er og bliver årsagen til, at vi ikke vækster yderligere her. Vi fortsætter vores søgning efter atletiktrænere og håber at situationen vil forbedre sig i 2020. Vi vil strække os langt for at få flere atletiktrænere.
Vi kan glæde os over de unge der dyrker atletikken – bl.a. at der igen er kastere hvor Anne kaster diskossen rigtigt langt ud. Men vi kan også glæde os over, at både Lasse og Klara bliver udtaget til internationale opgaver. Stort tillykke med det.

Cykling og tri lever også deres egen stille eksistens. Cykeltræningen har svært ved helt at finde fodfæste. En lidt større skare der cykler fast, ville være godt. Cykelhold på 8-10 personer er passende. Tri træning er mest omkring svømmetræningen, som til gengæld foregår både inde og ude – dog kun ude om sommeren. Vi har nok tæt på 10 aktive triatleter.

O-løberne går det fremad for. Der kommer lidt tilgang hele tiden og flere og flere finder heldigvis interesse for denne dejlige sport. Vi får flere og flere kort at løbe på og især med o-kort over byerne, kommer vi jo ind der hvor folk bor. Så nu skal vi bare have omsat det til endnu flere aktive. Aktive betyder jo også flere banelæggere og det er vejen frem, hvis der skal flere aktiviteter. Ca. 50 personer løber orienteringsløb i Viking Atletik.

Aldrig tidligere har vi har haft så mange deltagere til vores events, som vi har nu. Men vi har hellere aldrig lavet så mange events før. Etapen oplevede desværre en tilbagegang i 2019. På hele 12 procent. Det gør ondt i økonomien. Når der kommer 200 færre – så betyder det over 100.000 kr. på bundlinjen. Vi kan se, at en langt større del af dem der ikke deltog i etapen, var Bornholmere. Altså lokale. Så det trækker fortsat rigtigt mange turister til. 1. januar i år, lå vi til gengæld tæt på 30 procent foran sidste års tilmeldingstal. Så det ser rigtigt fornuftigt ud for 2020. Det tabte skal tilbageerobres. Også andre af vores events ligger langt fremme sammenlignet med sidste år. Bornholm Rundt ligger også ca. 30 procent foran. Det samme med Cross Island. Så lad os håbe, at det er en tendens der fortsætter. Andre store events som f.eks. Höst Open havde stor fremgang i år, men kun skønt hvis der kommer endnu flere i 2020 – Bornholm hitter jo og især tiltrækker events folk til øen.

Vores events er jo kilden til lavere kontingent. Selvom det ikke altid er åbenbart for alle. Jo flere indtægter vi får på vores events, des lavere kontingent og jo bedre forhold kan vi give vores medlemmer. F.eks. at købe adgang til svømmehallen, købe nye fitnessmaskiner, lave fællesrejser, bus til ”kør ud løb hjem” og så videre og så videre. Så tak til alle jer, der hjælper til ved vores events. I er helt uundværlige. Om det er de gode gamle events eller de nye som f.eks. Skole OL i cross, Ladywalk eller Royal Run, så bidrager de alle til, at vi får bedre mulighed for at dyrke vores idræt. Alternativet er enten serviceforringelser eller højere kontingent. Så enkelt er det. Stor tak til alle.

Stor tak til alle hjælpere og trænere, ledere og jer der gør en indsats.

Tak til vores samarbejdspartnere, sponsorer, BRK mv. Tak til pressen.

Tak til Miriam og Lis der forlader bestyrelsen – og velkommen til jer, der afløser dem. I er med til, at vi i Viking Atletik fortsat vil tænke nyt. Fortsat vil udvikle os. Præcis som vi har gjort siden Preben skulle tabe sig og fandt på ideen med at det skulle ske i Viking Atletik.

 

 

 

 

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.